Biserica „Sfinţii Apostoli Petru, Pavel şi Andrei” din municipiul Bistriţa, strada Andrei Mureşanu nr.2 îmbogăţeşte arealul spiritual şi arhitectonic bistriţean. Această biserică are arondate două parohii: Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, păstorită de preotul paroh iconom stavrofor Bretfelean-Vidican Simion, şi Parohia Sfântul Apostol Andrei, păstorită de preotul paroh iconom stavrofor Pintican Ioan.

Aceste două parohii au fost înfiinţate în anul 1991, iar în urma concursului organizat de Centrul Eparhial Cluj-Napoca, în toamna acelui an, au fost numiţi cei doi preoţi parohi. Cele două parohii cuprind credincioşii din cartierul „Decebal” şi cartierul ”Andrei Mureşanu” din municipiul Bistriţa.

Activitatea pastoral-administrativă a început cu Boboteaza anului 1992, continuând cu amenajarea unei capele, într-o fostă casă cantorală, capelă ce va fi cunoscută ca „biserica de la căsuţă”. Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în data de 8 martie 1992. Din acea zi, slujirea a fost zilnică (Sfânta Liturghie, Vecernie, Paraclise, Acatiste, Sf. Maslu), în tot timpul cât s-au desfăşurat lucrări de construire şi pictură, continuând şi în prezent.

Construcţia bisericii a început în toamna anului 1994 şi s-a desfăşurat în trei etape: fundaţia şi zidurile pentru altar, apoi naosul şi pronaosul şi în final, turnurile şi pridvorul. Pe măsură ce biserica se contura, capela din căsuţă se demola treptat, pentru a face loc noii construcţii. Lucrările de construire, de pictură şi dotarea cu toate cele necesare unei slujiri decente şi eficiente, au fost suportate din donaţii ale bunilor noştri credincioşi şi din ajutoare primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte, precum şi de la unii sponsori. Concepţia arhitecturală a bisericii aparţine arhitecţilor Francea Adrian şi Hulpe Iuliu.

Partea de rezistenţă a asigurat-o inginerul Hojda Partenie, diriginte de şantier fiind Flore Leon. Lucrările de pictură în tehnica frescă au fost executate cu multă măiestrie şi dăruire de pictorii Dan Mihai Ivanovici din Bucureşti şi Radu Virgil din Brăila, în perioada anilor 1998 – 2002. Biserica este împodobită cu un frumos iconostas sculptat în lemn de tei. Iluminatul bisericii este oferit de trei candelabre impozante. Mobilierul din biserică este sculptat în lemn de stejar, având frumoase elemente de artă creştină.
La edificarea Bisericii şi-au adus contribuţia: S.C.Creativ S.R.L., S.C.Domicil S.R.L., S.C. Comstomol S.R.L., Asociaţia familială Rusu Nicolae şi Maier Vasile, S.C. TIM. S.A. (tinichigerie), Bogdan Teodor (armături), Radu Ivan (mobilier), Urs Ioan –Şieu (dulgherie), fam. Vintilă (iconostas). Ajutor deosebit au oferit S.C. Rapid S.A., S.C. Dacia S.R.L., doamna doctor Ana- Livia Tătar, Timoce Ioan (partea electică).

Un aport cu totul deosebit şi-au adus coratorii parohiilor noastre, coordonaţi de primul epitrop Cosma Petru, fiind cei mai devotaţi şi consecvenţi, ei participând cu toată jertfelnicia lor la lucrările de edificare a noii biserici parohiale, începând de la săpatul manual al fundaţiei, manipularea materialelor de construcţie şi până la montarea şi demontarea ultimelor schele.
Buna desfăşurare a cultului divin se face prin slujirea celor doi preoţi parohi, Simion Bretfelean-Vidican şi Ioan Pintican, ajutaţi de cântăreţii Runcan Petru şi Brătfălean Valer. În duminici şi sărbători, Sfânta Liturghie este împodobită prin participarea activă a corului bisericii noastre, care dă o notă de solemnitate sporită slujirii în biserică.

Îngrijirea şi curăţenia în biserică şi în jurul bisericii este făcută de Bogdan Doina şi fătul Teodor Bogdan, ajutaţi de credincioşi. Încununarea strădaniilor noastre s-a împlinit prin târnosirea lăcaşului de cult în data de 29 iulie 2003, prin slujirea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania al Clujului, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi, protopop fiind P.C. preot-protopop Alexandru Vidican. Au participat o impresionantă mulţime de credincioşi şi personalităţi ale vieţii publice. Jertfa de construire a bisericii a fost darul credincioşilor noştri oferit lui Dumnezeu, iar prin târnosire, Dumnezeu a dăruit iarăşi această biserică credincioşilor noştri, plină de Hristos şi de Duhul Sfânt, plină de har.

Frumuseţea aleasă a bisericii o formează mulţimea credincioşilor care participă la sfintele slujbe în duminici şi sărbători, precum şi cei care zilnic trec pragul bisericii, lăcaşul de cult fiind deschis toată ziua, spre folosul duhovnicesc al credincioşilor.

Pentru a veni în întâmpinarea credincioşilor noştri şi pentru o mai bună implicare în slujirea socială, am amenajat şi dotat cu cele necesare un cabinet social-medical. În acest cabinet medical, credincioşii nevoiaşi primesc consultaţii gratuite şi sunt îndrumaţi spre medici de specialitate, cu care colaborăm, primind consultaţii gratuite. În faţa bisericii este edificat un mic magazin, prin care credincioşii îşi pot procura o bogată varietate de cărţi religioase şi obiecte bisericeşti. Tot în faţa bisericii, credincioşi sunt întâmpinaţi de o frumoasă troiţă, lucrată în mozaic, având pictată icoana Izvorul Tămăduirii.
Pentru toată darea cea bună şi pentru tot darul cel desăvârşit, pogorât de sus, de la Părintele luminilor, aducem mulţumire şi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate.

Parohia Bistrița – „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, având hramurile bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Apostol Andrei”; construită între anii 1994-2002; pictură în tehnica frescă, executată între anii 1998-2002 de către pictorii Dan Mihai Ivanovici din București şi Radu Virgil din Brăila; cu un număr de 5000 credincioși; preoți parohi Simion Bretfelean și Ioan Pintican.
Date biografice: Pr. Simion Bretfelean, s-a născut în data de 17.04.1953, în localitatea Budurleni, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1973;
-Institutul Teologic de grad Universitar din București, promoția 1978.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 13.09.1978 pentru parohia Lechința, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.03.1981, când a fost transferat la parohia Galații Bistriței, în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 01.01.1991, a fost transferat la parohia Bistrița – „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, același protopopiat.
Date biografice: Pr. Ioan Pintican, s-a născut în data de 16.07.1954, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1974;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 01.03.1980, pentru parohia Teaca, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 31.12.1991 când a fost transferat la parohia Bistrița – „Sfântul Apostol Andrei”, în cadrul aceluiași protopopiat.