Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae” din comuna Prundu-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost construită în anul 1837, prin contribuţia benevolă a populaţiei şi cu ajutorul “fondurilor grănicereşti”, după mărturisirile credincioşilor şi înscripţiei care se găseşte pe faţadă şi care menţionează scurt: construită în 1837, renovată în 1879, zugrăvită în exterior în 1973.

După mărturiile bătrânilor satului, înainte de construirea acestei biserici, se afla o bisericuţă pe ,, Secu”, despre care se spune că a fost construită la începutul secolului al XVIII – lea, de către câteva familii creştine din sat şi cu ajutorul primit din Moldova. Urmele acestei bisericuţe din lemn (piciorul sfântului altar) se pot vedea şi astăzi în cimitirul “Ilea”.

Iată încă o dovadă a faptului că poporul nostru a existat pe aceste frumoase meleaguri de multă vreme, fiind strâns legat de religia străbunilor. Nu se cunoaşte nici meşterul, nici zugravul, care au efectuat lucrările noii biserici în 1837. În 1919, trupele ungureşti au devastat biserica, au distrus arhivele şi au luat obiectele de valoare şi cele două clopote din turn. Din această cauză nu se găsesc în bisreică şi la parohie înscrieri, note, despre documentele sau despre obiectele de valoare istorică şi artistică.

Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă în stilul vechilor biserici romane; poziţia altarului nu este spre est, ci spre nord vest. Această orientare necanonică a bisericii a fost impusă de organele locale austro-ungare, care au pus problema sistematizării comunei şi pentru a putea intra în biserică armata, direct din şoseaua care făcea legătură între Ardeal şi Bucovina, deşi preotul şi credincioşi de atunci s-au opus acestei orientări, unii au avut de suferit, fiind bătuţi şi închişi, în frunte cu preotul.

Biserica a fost făcută după modelul unei biserici catolice din Viena. Dovadă în acest sens sunt ferestrele care au doar partea superioară, deoarece pe lângă această biserică vieneză existau chili, mici construcţii ce serveau ca locuinţă personalului bisericii şi musafirilor, astfel nu se puteau construi ferestrele mai jos, deoarece chiliile erau lipite de pereţii bisericii. Această ştire am aflat-o de la preotul Traian Ţifu, iar el de la bătrânii satului.

La început, biserica a fost acoperită cu draniţă; abia în 1879 a fost renovată şi acoperită cu tablă, apoi zugrăvită. Din documentele găsite la parohie reiese că biserica a fost sfinţită din nou în anul 1879 de către Mitropolitul Ardealului, cu mare pompă şi ceremonie. În 1921 s-au cumpărat două clopote cu contribuţia credincioşilor. În arhivele parohiei se găseşte lista nominală a credincioşilor care au contribuit la această cumpărare şi sumele de bani donate. În 1963 s-a cumpărat al treilea clopot, tot din contribuţia credincioşilor, avându-l în funcţie pe Macidon Tăloi, care a donat o treime din valoarea totală.

Pictura a fost executată în 1946 de către profesorul Constantinescu din Cluj în tempera, în stil bizantin. Cheltuiele picturii au fost suportate de credincioşii parohiei şi de către primăria comunei, care a contribuit cu donarea unei cantităţi de 500 mc material lemnos, care a fost valorificat. În 1948 biserica a fost electrificată şi în acelaşi an a fost sfinţită de episcopul Nicolae Colan din Cluj. Apoi, după zugrăvirea exterioară din 1973, a fost resfinţită de episcopul de Cluj, Teofil Herineanu.

Din 1857, de când avem date exacte în biserica din Prundu Bârgăului, au slujit următori preoţi: preotul Teodor Vrăsmaş (1857-1903); preotul Iuliu Suceava (1887-1945); preotul Pavel Beşa (1870-1907); preotul Nicolae Soneriu (1907-1919); preotul Gavril Relea (1945-1958); preotul Dumitru Bodea (1959-1979); preotul Traian Ţifu (1956-1988); preotul Ioan Jauca (1979); preotul Vasile Turc (1988- prezent).

Trebuie să menţionăm că în 1957, la Prundu Bârgăului au existat două parohii. În prezent, biserica este deservită de doi preoţi parohi: Ioan Jauca la Parohia I şi Vasile Turc la Parohia II. Numărul total al credincioşilor celor două parohii este de 1200 de familii şi 4200 suflete.

În perioada 2000-2007, cei doi preoţi, ajutaţi de consiliile parohiale, împreună cu credincioşii, au efectuat la sfânta biserică următoarele lucrări: Am tencuit biserica în exterior cu terasit; Am construit lângă altar o centrală termică, pentru încălzirea bisericii; Pentru că biserica este mare a fost sonorizată cu staţie de amplificare; Am scos vechea duşumea care era de peste 100 de ani şi am pus parchet şi covoare noi; În biserică am confecţionat 100 scaune de stejar sculptate, o strană şi două tronuri arhiereşti, dulapuri pentru vestminte, cât şi mobilier pentru proscomidiar; Am procurat vestminte preoteşti noi şi obiecte de cult necesare, dar şi îmbrăcăminte pentru Sfânta Masă; În exterior, pe lângă Sfânta Biserică, am pus pavele şi am împrejmuit-o cu gard de beton şi fier; Întrucât crucea şi tabla de pe turnul bisericii au ruginit, le-am înlocuit şi am vopsit tăblia pe toată biserica, punând şi burlane pentru apă; La intrarea în biserică am pregătit un loc special cu zid şi acoperis pentru aprinderea lumânărilor, iar pe jos am pus granito-gresie; În faţa bisericii stau de strajă două troiţe noi; Geamurile fiind vechi, le-am înlocuit cu termopane.

Bucuria noastră cea mai mare este că am reuşit în cinci ani (2002-2007) să împodobim Sfânta Biserică cu o frumoasă pictură bizantină în frescă, executată de pictorul Dan Ivanovici din Bucureşti. Toate aceste lucrări au costat şase miliarde lei, iar banii au fost donaţi de către credincioşii noştri, de Primăria Prundu Bârgăului şi alţi binefăcători. Slujba de resfinţire a bisericii a fost oficiată de către I.P.S. Sa Bartolomeu Anania, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi, la data de 09.09.2007.

Astăzi, biserica noastră este frecventată cu regularitate de credincioşii satului, care îşi îndeplinesc obligaţiile materiale faţă de ea şi care se adapă din izvorul nesecat al credinţei ortodoxe bimilenare.

Parohiile Prundu Bârgăului I și II, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în anul 1837; cu pictură executată de către pictorul Dan Ivanovici din București; cu un număr de 4500 credincioși; preoți parohi Ioan Jauca și Vasile Turc.
Date biografice: Pr. Ioan Jauca, s-a născut în data de 24.06.1950, în localitatea Josenii Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1970;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1978.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 12.09.1971, pentru parohia Blăjenii de Jos, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.10.1979, când a fost transferat la parohia Pundu Bârgăului I, în cadrul aceluiași protopopiat.
Date biografice: Pr. Vasile Turc, s-a născut în data de 04.08.1953, în localitatea Simionești jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1977;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1982.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 17.06.1977, pentru parohia Sângeorzu Nou, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.11.1988 când a fost transferat la parohia Prundu Bârgăului II, în cadrul aceluiași protopopiat.