PAROHIILE ORTODOXE ROMÂNE ”INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI”, ”SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL” ŞI ”POGORÂREA SFÂNTULUI DUH” BISTRIŢA

Aceste trei parohii, care funcţionează în cea mai veche biserică din Bistriţa, au ca preoţi parohi titulari pe părintele protopop Alexandru Vidican, părintele profesor Nicolae Feier şi pe părintele Vasile Beni.

Anul primei faze de construire a bisericii noastre este 1268, fiind cel de-al 743-lea an de existenţă neîntreruptă. Biserica a fost prelungită în 1530, iar cupolele au fost construite după 1760 şi refăcute în 1967. În anul 1893 biserica este cumpărată de la călugării minoriţi franciscani de către comunitatea românească din Bistriţa. În casa parohială a celor trei parohii a funcţionat întotdeauna Protopopiatul Bistriţa.

Două evenimente majore aşază această biserică între cele mai importante din ţară. Aici s-au sfinţit steagurile şi ,,credenţionalele” delegaţilor judeţului nostru pentru ,,Marea Unire”, în 24 octombrie 1918. Datorită acţiunii energice a protopopului Ioan Petringel şi a preotului Vasile Tătaru, purtătorii de drapel ai refacerii unităţii de credinţă a românilor transilvăneni, toţi bistriţenii au trecut la ortodoxie în frunte cu proptopopul şi preoţii lor.

Ca o răsplată pentru munca depusă în favoarea unităţii naţionale şi bisericeşti, după 30 de ani de la ,,Marea Unire”, în aceeaşi zi de 24 octombrie 1948, în biserica noastră a avut loc ,,proclamarea solemnă a unificării bisericeşti a românilor ardeleni”. (I. Sigmirean A. Onofreiu Istoria Judeţului Bistriţa-Năsăud în documente şi texte, ed. Răsunetul Bistriţa, 2001). Protopopul Ioan Petringel a participat activ la ambele uniri, devenind, împreună cu protopopul memorandist Gherasim Domide, cei mai de seamă oameni pe care i-a dat biserica neamului nostru.

Ambele evenimente s-au desfăşurat pe locul unde între anii 2006-2008, preotul Nicolae Feier, cu sprijinul protopopului Alexandru Vidican, a colegilor preoţi şi a enoriaşilor, a ridicat monumentul ,,Panteonul Bistriţei”, omagiind 24 de personalităţi ale istoriei bistriţene.

În 1 decembrie 2008, la 90 de ani de la ,,Marea Unire” şi la 60 de ani de la refacerea unităţii bisericeşti a românilor, Panteonul Bistriţei a fost sfinţit de către P. S. dr. Episcop Irineu Bistriţeanul, cu onoruri militatre, în prezenţa autorităţilor de stat, judeţene şi locale.

Biserica noastră poartă numele ,,Coroana” deoarece a fost în proprietatea ,,coroanei habsburgice”, ca biserică militară. A fost părăsită şi tranformată în depozit de lemne şi de petrol, ajungând într-o stare jalnică ,,ca o maică… fără fii”. Efortul financiar de a o cumpăra a secătuit resursele credincioşilor.

Abia după 1918 s-au făcut câteva intervenţii pentru a o slava de la distrugere.
Începând din 1960 s-au făcut intervenţii masive, toate din fonduri proprii. Se refac şi se consolidează zidurile şi contraforţii, subzidiri, acoperişul, refacerea bolţilor, instalaţie nouă de curent şi de apă, centrale termice, tencuieli noi, pictura în frescă, mobilier, strane sculptate, iconostas nou, se reface integral Sfântul altar şi tot spaţiul de cult, corul şi cafasul.

Tot inventarul bisericii, mobil şi imobil, este nou sau refăcut după cerinţele ,,Direcţiei pentru monumente istorice”. Se reface integral şi casa parohială prin intervenţia protopopului Alexandru Vidican, cu fonduri proprii.

Construcţia datează din 1680, fiind şi ea un monument istoric. Se refac garajele şi toate anexele. Fiind monumente istorice, cheltiuelile au fost uriaşe, încât se puteau face trei biserici noi din sumele cheltuite.

Până în 1989, bisericii îi erau arondaţi 50.000 de credincioşi. Din biserica noastră s-au desprins şapte parohii noi şi şase aşezăminte sociale cu biserici proprii.

Alte biserici vechi româneşti în Bistriţa au fost: ,,La cărămidărie peste pod”, pe Drumul Dumitrei Vechi ,,într-o şură părăsită” (1783) şi pe strada Crinilor, ,,La Măierişti”.
Preoţii români cunoscuţi care au slujit în biserica noastră, precum şi în biserica de lemn de pe strada Crinilor, biserică ce a fost donată în 1897 credincioşilor din Lechinţa, sunt:
1. Alexandru Fiscuti (1780-1790)
2. Ştefan Vlad (1790-1816)
3. Ioan Vârtic (1816-1817)
4. Ioan Simonete (1817-1829)
5. Toma Albani (1816-1829)
6. Ioan Chita (1829-1855)
7. Ioan Maier (1829-1864)
8. Alexandru Silaşi (1864-1901- (cumpărătorul Bisericii noastre)
9. Gherasim Domide (1901-1909- (memorandist)
10. Chiril Negruţiul (1901-1910)
11.George Stanciu (1910-1915)
12. Dionisie Vaida (1915-1924)
13. Ioan Petringel (1924 -1952)
14. Vasile Tătaru (1931-1950)
15. George Zagrai (1940-1952)
16. Ioan Pop (1950-1958)
17. Victor Iacob (1958-1979)
18. Victor Oltean (1952-1979)
19. Vasile Naghiu (1958-1994)
20. Viorel Baciu (1975- 2009)
21. Viorel Hosu (1979-1979)
22. Simion Creţa (1979-1995)
23. Iosif Sabău (1980-2011)
24. Nicolae Feier – paroh din 1994 – preot- profesor. Este primul inspector şcolar de religie între anii 1992-2001.
25. Alexandru Vidican, paroh din 2009 şi protopop, în funcţie din anul 2001.
26. Vasile Beni- paroh, din 2009.

Parohia Bistrița – „Coroana”, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi „Pogorârea Sfântului Duh”; construită în anul 1268; cumpărată în anul 1893 de la călugării minoriți, a fost adaptată cultului ortodox; pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Gheorghe Croitoru, în anii 1948 și 1988; cu un număr de 3000 credincioși; preot paroh Alexandru Vidican, preot paroh Nicolae Feier și preot paroh Vasile Beni.

Date biografice: Pr. Alexandru Vidican, s-a născut în data de 16.08.1955, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1975;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1980.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 01.03.1981, pentru parohia Livezile, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.07.2009, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Coroana”, în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 15.09.2001, a fost numit protopop al Bistriței.

Date biografice: Pr. Nicolae Feier, s-a născut în data de 19.08.1955, în localitatea Domnești, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1975;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1981.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 01.06.1981, pentru parohia Gledin, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 31.01.1994, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Coroana”, în cadrul aceluiași protopopiat. În perioada 1992-2001 a activat și ca inspector școlar pentru disciplina „Religie”, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Date biografice: Pr. Vasile Beni, s-a născut în data de 19.09.1971, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 22.01.1995, pentru parohia Sângeorzu Nou, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.12.2009, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Coroana”, în cadrul aceluiași protopopiat.