Parohia ortodoxă Urmeniş, potrivit izvoarelor istorice, ar avea o vechime de aproximativ şapte veacuri. Comuna Urmeniş este aşezată în apropierea şoselei naţionale care leagă Reghinul cu Clujul, fiind situată la 30 km de Reghin şi 70 km de Cluj. Actualmente, parohia cuprinde un număr de 298 familii, reprezentând 924 de suflete.

Prima atestare documentară a localităţii este din anul 1321 când apare sub denumirea de ,,posssessio Ermenus”, apoi a purtat denumiri derivate din acest toponim: Eurmenes, Hermenus, Eormenies, Ormenies, Ormenişul de Câmpie. Pe baza acestor denumiri putem afirma că numele satului provine din cuvântul maghiar Ormeny (armean), nume rămas în urma unei posibile locuiri a armenilor în zonă.

Viaţa religioasă a oamenilor din localitate s-a desfăşurat după normele şi canoanele Bisericii Ortodoxe. Prima consemnare despre un locaş de cult şi viaţa religioasă dezvoltată în jurul lui, datează din anul 1673 şi este luată de pe inscripţia (pisania) de la intrarea în naosul bisericii.

Biserica a fost construită în ,,onoarea Adormirii Preacuratei Vergure Maria”şi spune:,,Cu porunca Tatălui şi ajutorul Fiului şi îndurarea Duchului Sfânt. Această Biserică Sfântă a făcut-o boierul Kelbase Andreiu, pentru iertarea păcatelor părinţilor şi moşilor a Domniei sale, sub domnirea Mării sale a lui Craiu Apafi Mihaiu şi Măria sa Banffy Deneş şi Arhiepiscop şi Mitropolit Sava Brancovici şi în protopopia…(indescifrabil) generului Taşcă Stan din începutul lumei (şters) de la naşterea lui Xtos(s-a descifrat-1673 ziua 15 decembrie)”. Averea Bisericii era alcătuită din biserică şi casă parohială precum şi din teren cositor de 12 care de fân. După Uniaţie, abia pe la 1800, însemnările legate de biserică şi credincioşi vorbesc de doi preoţi, unul unit (popa Vasile) şi unul neunit (popa Simeon), precum şi de credincioşi greco-catolici şi ortodocşi. De la jumătatea sec.XIX se vorbeşte numai de credincioşi greco-catolici şi de preoţii lor. Din 1948 s-a revenit la religia ortodoxă, ca, de altfel, în toată Transilvania.

Potrivit mărturiei credincioşilor, în vremea preotului Laurean Vodă, biserica veche este distrusă până la temelie de un incendiu, în anul 1930. Biserica nouă a parohiei este zidită din anul 1931, purtând hramul „Adormirea Maicii Domnului”, fiind situată în centrul comunei. Construcţia este din beton şi cărămidă, iar acoperişul din tablă. Edificiul bisericii s-a început sub păstorirea preotului Vodă Laurean, planul fiind întocmit de inginerul Arhidiecezan din Blaj, Victor Smighelschi, iar execuţia lucrărilor a făcut-o antreprenorul Andrei Zima din Blaj.

Stilul bisericii este baroc vienez. Acoperişul bisericii, precum şi alte modificări în structura bisericii, s-au făcut în 1956, iar în 1962 s-a confecţionat actualul iconostas, în atelierele Patriarhiei din Bucureşti, fiind împodobit cu o bogată sculptură şi având 53 icoane, lucrate în stil neobizantin tot în atelierele Patriarhiei.

Biserica a fost pictată în 1971, în stil neobizantin, în tehnica „tempera” de către pictorul Gheorghe Croitoru din Gura-Humorului. Datorită trecerii timpului, precum şi a arderii lumânărilor în biserică, pictura s-a deteriorat, ceea ce a impus restaurarea ei, în anul 1998. Biserica a fost târnosită în anul 1972 de către Arhiepiscopul Teofil, paroh fiind preot Simion Creţa şi resfinţină în 1999 de către Episcopul Vasile Someşanul, paroh fiind preot Ioan Cozma.

Antimisul bisericii poartă semnătura Î.P.S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Clujului, din anul 1993.
Toate lucrările de zidire, restructurare şi înfrumuseţare s-au făcut prin contribuţia benevolă a credincioşilor.
Preoţi slujitori de la zidirea bisericii au fost: preotul Vodă Laurean, preotul Iacob Boca, preotul Ioan Cândea, preotul Ioan Bender, preotul Simion Stoiţă, preotul Simion Creţa, preotul Iosif Cadar, preotul Ioan Cozma.

O altă mărturisire a prezenţei credincioşilor români ortodocşi pe aceste meleaguri este şi clopotul vechii biserici, aflat în turnul clopotniţei care datează din anul 1596, inscripţionat cu litere chirilice. Acesta cheamă şi astăzi credincioşii la Sfânta Liturghie şi vesteşte momentele importante din viaţa comunităţii.

Parohia Urmeniș, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii Domnului”; construită în 1931; cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 700 credincioși; preot paroh Ioan Cozma.
Date biografice: Pr. Ioan Cozma, s-a născut în data de 06.10.1968, în localitatea Dej, jud. Cluj.
Studii:
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 1994.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 09.04.1995, pentru parohia Urmeniș protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.