Parohia Ortodoxă Română Tiha Bârgăului se află pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului de pe Valea Bârgăului, situată la o distanţă de 25 km de municipiul Bistriţa, şoseaua Bistriţa-Vatra Dornei.
Biserica are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. A fost zidită între anii 1852-1857, în timpul perotului Grigore Moisil. Temelia bisericii este din piatră, iar zidurile din cărămidă şi piatră. Bolta este zidită din cărămidă. Acoperişul este din tablă zincată. Forma bisericii este de navă.

Pe parcursul timpului s-au efectuat reparaţii interioare şi exterioare. În 16 mai 1970 s-a resfinţit biserica de către I.P.S. Arhiepiscop Teofil Herineanu, în timpul preotului Victor Coşbuc.
Între anii 1985-1993, sub purtarea de grijă a preotului Ioan Fontu, s-au executat reparaţii capitale la biserică: geamuri noi, acoperire cu tablă zincată a turnului, tencuieli exterioare în terasit, încălzire centrală, mobilier nou. Totodată s-a înzestrat cu odăjdii şi cărţi noi de cult.

În interior s-au executat lucrări de pictură în tehnica tempera de către pictorul Gheorghe Croitorul.
În 12 septembrie 1993 s-a resfinţit biserica de către I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa unui număr mare de credincioşi din parohie şi parohiile vecine.

În anul 2000 s-a înlocuit tabla de pe biserică şi în anul 2002 s-au confecţionat două clopote noi, în greutate de 500 kg prin contribuţia benevolă a credincioşilor.
Casa parohială este construită în anul 1902 în timpul preotului Ioan Dologa. În anul 1983 s-a modificat acoperişul şi s-a confecţionat unul nou, din tablă zincată. În anul 2004 s-a refăcut interiorul (instalaţia electrică, apa, pardoseli, geamuri şi uşi noi), iar în anul 2007, cu ajutorul financiar primit de la Primăria Tiha Bârgăului, s-au mai adăugat încă două camere şi un antreu. Tot în anul 2007, s-au refăcut anexele gospodăreşti.

Parohia se compune din 410 familii şi din anul 1978 este păstorită de preotul Ioan Fontul.
Parohia Tiha Bârgăului, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1857; cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 1100 credincioși; preot paroh Ioan Fontu.
Date biografice: Pr. Ioan Fontu, s-a născut în data de 10.11.1951, în localitatea Nimigea de Sus, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Liceul Teoretic Nr. 2 din Năsăud, promoția 1970;
– Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1974.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 21.11.1974, pentru parohia Sărata, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.09.1978, când a fost transferat la parohia Tiha Bârgăului, în cadrul aceluiași protopopiat.