Biserica Parohială cu hramul ,,Sfânta Treime”este situată în centrul localităţii, într-o piaţetă în care coexistă lăcaşurile şi a altor confesiuni. A fost zidită între anii 1928-1932.
Localitatea Teaca este aşezată într-o mică depresiune din sudul jud. Bistriţa-Năsăud. Atestarea documentară a acestei aşezări se pierde în negura vremurilor. Săpăturile arheologice au scos la iveală obiecte care fac dovada că încă din neolotic aici au existat aşezări omeneşti. Coloniştii romani, cuceritori ai Daciei, şi-au stabilit castrele la Orheiul Bistriţei şi Reghin. Legătura între ele s-a făcut pe drumul de piatră construit de romani, drum ce a străbătut Teaca şi care se vede foarte bine în zona numită Hagău. În 1241 tătarii jefuiesc întreg ţinutul.

Localitatea cunoaşte o dezvoltare înfloritoare la începutul sec. al XVI-lea, când aici a fost colonizată o importantă comunitate săsească. Primii români au venit la începutul sec. al XIX-lea din satele învecinate. În anul 1863 existau 25 de familii de români cu 117 suflete. În anul 1900 erau: români – 405 suflete; unguri – 684 suflete; saşi – 1137 suflete. În anul 1944 mare parte din saşi s-au retras, odată cu trupele hitleriste şi s-au stabilit în Germania şi Austria.

După plecarea lor, un număr mare de familii de români din satele vecine s-au stabilit în Teaca. Situaţia etnică în 1972 era următoarea: români – 1530 suflete; maghiari – 918 suflete; saşi – 648 suflete.

Ca eveniment istoric mai important, putem aminti popasul făcut în anul revoluţionar 1848 de generalul Iosif Bem, timp de trei zile şi de trecerea poetului maghiar Petofi Şandor, în martie 1849, înainte de luptele de la Albeşti.

Parohia Teaca îşi are începuturile ca unitate organizată în anul 1865, având filie Parohia Pintic, cu 117 suflete. Ca unitate independentă cu preot şi matricole bisericeşti apare abia în anul 1876, primul preot fiind Alexandru Augur, venit din Pintic. Pe strada Archiudului s-a cumpărat o grădină şi o casă veche, care s-a transformat în capelă. Peste drum de capelă s-a cumpărat o casă de lemn pentru familia preotului, casă parohială.

Precizăm că parohia Teaca, încă din anul 1849 devine sediu protopopesc cu protopopul Sandu Augur. Urmează preotul- protopop Clement Raicu, Nicolae Aron, care depune o bogată activitate administrativ-bisericească, social- culturală şi patriotică. În anul 1912 a construit actuala casă parohială, în mare parte din banii săi. Acest preot, în toamna anului 1918, când trupele române au intrat în Ardeal, a fost primul român care şi-a pus toată priceperea şi devotamentul în organizarea gărzii naţionale în comună. Alături de un alt fruntaş al satului, a luat parte la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, când s-a proclamat Unirea Ardealului cu Patria mamă.

La întoarcerea spre casă, în gara din Războieni, un grup de unguri şovini l-au atacat şi bătut crunt, ceea ce i-a adus moartea, după numai 5 zile. Este vie amintirea lui în conştiinţa celor care l-au cunoscut şi-l consideră un erou al cauzei noastre drepte şi sfinte – Unirea. După moartea lui, urmează preotul Vasile Podoabă, din 1923 – Dionisie P. Decei, sub a cărui păstorire s-a edificat actualul lăcaş de rugăciune.

Biserica a fost construită prin contribuţia credincioşilor şi colectă publică. Din anul 1940 până în anul 1948 urmează Teodor Pădureanu, care nu aderă la actul de unificare şi se retrage din preoţie. În anul 1932 a luat fiinţă parohia ortodoxă, iar prin vrednicia preotului dv. Victor Deac, în anul 1933 se construieşte o capelă. În timpul ocupaţiei hortiste preotul Victor Deac se refugiază în partea neocupată a Bisericii din anul 1948 rămâne singurul preot al parohiei unificate.

După ieşirea la pensie a preotului, urmează preotul Gheorghe Nariţă, iar din 1959 preotul Vasile Samoilă, care vine din parohia Luduş. Sub păstorirea acestuia se înzestrează biserica cu bănci, se face o nouă pictură executată de Vasile Moraru din Târgu Neamţ, terminată în 1970 şi se împrejmuieşte biserica cu plăci prefabricate. Din 1979 a fost numit preot paroh Ioan Pintican, în timpul căruia s-au executat lucrări de subzidire şi consolidare, reparaţii la acoperişul şi la turnul bisericii, reparaţii la casa parohială.

Din 1992 urmează preotul Vasile Chita, transferat din parohia ortodoxă Simioneşti. În timpul acestuia se efectuează reparaţii capitale la casa parohială, construindu-se un nou birou parohial, separat de casa parohială, se introduce gazul şi apa.
Lucrările cele mai mari s-au făcut la clădirea bisericii, atât în interior, cât şi în exterior. Între anii 2004-2008 s-au executat următoarele lucrări: pictură nouă în tempera, executată de Aurel Ţâra din Bistriţa, recondiţionarea în totalitate a iconostasului de către acelaşi pictor, s-a parchetat, s-au înlocuit geamurile cu termopane şi s-au schimbat uşile. S-a făcut instalaţie electrică nouă, s-au schimbat toate obiectele de cult şi o parte din mobilier.

În ceea ce priveşte lucrările executate la clădirea bisericii, amintim: refacerea acoperişului şi a turnului, zugrăvirea în terasit, de asemenea, s-au executat lucrări de subzidire şi consolidare cu chei de fier. Tot în această perioadă s-a introdus gazul şi apa, atât în biserică, cât şi în anexa nouă făcută lângă biserică. S-a mai făcut un trotuar nou în jurul bisericii şi un gard împrejmuitor din fier.
Pe plan spiritual, s-a îmbunătăţit mult frecvenţa la biserică, s-a introdus cântarea omofonă, s-a acordat o atenţie deosebită în ceea ce priveşte ajutorarea celor nevoiaşi.

Parohia Teaca, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; construită în anii 1928 -1931; cu pictură executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 1100 credincioși; preot paroh Vasile Motogna.
Date biografice: Pr. Vasile Motogna, s-a născut în data de 13.08.1980, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2000 ;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția 2004.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în data de 03.04.2005, pentru parohia Hălmăsău, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.11.2014, când a fost transferat la parohia Teaca protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.