Satul Susenii Bârgăului face parte din cele opt aşezări grănicereşti înşirate de-a lungul văii Bistriţa transilvăneană, începând cu Rusu Bârgăului şi terminând în amonte cu Bistriţa Bârgăului, aşezată pe apa Bistricioarei şi cu Mureşenii Bârgăului, aşezată pe apa Tihuţei.

Întemeierea acestor aşezări la poalele munţilor care le înconjoară nu este cunoscută cu certitudine. Unele documente din anii 1317, 1328 şi 1386 cuprind menţiuni asupra zonei Bârgău (Borgo, Purgo), iar în anii 1390 sunt amintite două sate numite Bârgău (duae ville Borgo nuncupati), aceste aşezări fiind atestate nominal abia în 1750 (DIR,C, pagina 375 şi Suciu, Dicţionar, II,p.81).

Din unele date extrase din „Arhiva Someşană” reiese că pe la 1500 existau două sate iobagiale: Bârgăul de Sus şi Bârgăul de Jos, pe care la 1506 oraşul Bistriţa le cumpăra de la conţii Bethlen, fiind enumerate în catastifele de dare ale oraşului, între comunele de la care oraşul Bistriţa încasează dările regeşti. În 1552 trec iarăşi în proprietatea conţilor Bethlen până în anul 1784 când sunt răscumpărate din nou şi militarizate, regimul militar al Austro-Ungariei formând din cele două Bârgae, cele opt comune între care Susenii Bârgăului păstrându-şi denumirea din Bârgăul de Sus.

Când s-a edificat prima biserică nu se ştie precis, dar în cimitirul satului se află două cruci datate din secolele XI-XIII, iar pe la anul 1600-1640 exista o biserică din lemn care va fi donată în anul 1956 cătunului Dumbrava, comuna Livezile, împreună cu un iconostas pictat pe lemn şi câteva icoane de o valoare inestimabilă. Această vechime o atestă două icoane pictate pe lemn cu inscripţii în limba slavonă. Icoana „Înălţarea Domnului” are următoarea inscipţie: „Pomeneşte Doamne sufletele robilor tăi Paşcu şi rudeniile lui din Sărmăşăl 1645”, iar icoana Maicii Domnului şi Iisus are următoarea inscripţie : „ Aceste icoane le-a plătit Ciot Maria pentru iertarea greşalelor şi le-a adus de la satul Dumbrava în zilele Craiului Racoţii, anul de la facerea lumii 7154, adică 1645”.

Parohia Susenii Bârgăului nu posedă documente mai vechi de 1780 din care să reiasă numele şi numărul preoţilor care au slujit la altarul acestei sfinte biserici. Din această perioadă au oficiat următorii preoţi: preotul Ştefan Flămând, 1781-111824, preotul Ioan Flămând 1824-1848, preotul Simion Flămând 1848-1872, preotul Macedon Flămând 1872-1880, preotul Simion Flămând 1880-1885, preotul Pavel Beşa – administrator – 1885-1888/1897-1898, preotul Ioan Orban 1888-1897, preotul Elizeu Dan 1898-1927, preotul Augustin Pop 1927-1928, preotul Nicolae Cristea 1928-1969, preotul Simion Cristea 1969-1977, preotul Dumitru Pugna 1977-2004, preotul Gabriel Pugna din 2004.

Prin strădania credincioşilor păstoriţi de aceşti preoţi vrednici se construiesc numeroase edificii şi se derulează o serie de acţiuni de renovare şi de întreţinere a bunurilor materiale ale parohiei.
În timpul preotului paroh Elizeu Dan se construieşte actualul edificiu al bisericii, între anii 1898-1899, Şcoala cu trei clase, între anii 1906-1907, se înalţă turnul bisericii cu 15 m, în anul 1922, iar la intrare se construieşte un pridvor. Tot în timpul părintelui încep lucrările de construire a actualei case parohiale, care se vor încheia în timpul părintelui Nicolae Cristea.

În anul 1936 încep lucrările de construire „a primei Case Culturale de pe Valea Bârgăului”, care se vor încheia abia prin 1952. În timpul părintelui Simion Cristea se încheie lucrările de acoperire cu tablă a bisericii.

Părintele Dumitru Pugna conduce lucrările de renovare a bisericii, respectiv: tencuire exterioară în terasit, extinderea corului, tencuire interioară, pictarea bisericii în tehnica numită tempera, de către renumitul pictor Gheorghe Croitoru şi încălzire centrală.

Din anul 2004 încep lucrările de renovare a casei parohiale, de construire a unei noi clădiri pentru arhiva parohiei. Se pictează pridvorul bisericii şi se amenajează o cameră pentru spovedanie. În anul 2009 se încheie procedurile de preluare a Căminului Cultural, iar în 2010 a clădirii vechii şcoli şi încep lucrările de renovare a Căminului Cultural şi de amenajare a unei farmacii şi a unui cabinet medical uman, a unuia stomatologic şi a unui cabinet veterinar în clădirea vechii şcoli prin sprijinul deosebit al Primăriei Prundu Bârgăului.

Parohia Susenii Bârgăului, având hramul bisericii: „Înălțarea Domnului”; construită în anul 1898; cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 1237 credincioși; preot paroh Gabriel Pugna.
Date biografice: Pr. Gabriel Pugna, s-a născut în data de 22.04.1967, în localitatea Gherla, jud. Cluj.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1992;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2006.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în data de 22.11.1998, pentru parohia Săcuieu, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 05.06.2004, când a fost transferat la parohia Susenii Bârgăului, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.