Sfânta Biserică. Biserica Ortodoxă Română Strâmba a suferit mai multe îmbunătăţiri atât în interior precum şi în exterior. Astfel, exteriorul Sfintei Biserici a fost izolat în polistiren, în grosime de 5 cm, de jur-împrejurul Sfintei Biserici, precum şi turnurile, în număr de cinci, au fost şi ele izolate.

Întreaga Sfântă Biserică este în culoare galbenă, iar geamurile sunt de termopan şi au împrejurul lor o dungă albă care încadrează geamurile, în jurul lor. Soclul este în baumit de culoare maronie.

În exteriorul Sfintei Biserici, la ieşire, se află pictată scena “Naşterii Maicii Domnului” care a fost pictată de Cândroiu Despina-Iulia, din Pianu de Sus, judeţul Alba, absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, specializarea artă sacră, în anul 2008 şi absolventă a masteratului la Universitatea de Arte Plastice şi Design Cluj-Napoca, specializarea pictură.

În interiorul Sfintei Biserici s-a mai pictat de aceeaşi persoană următoarele scene: Iisus Hristos Pantocrator, Sfânta Treime şi monograma lui Hristos, în naosul Bisericii pe Boltă, iar în Sfântul Altar pe boltă se află Maica Domnului cu pruncul Iisus Hristos, pe tronul ceresc cu cei doi Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos: Emanuel din Veci şi Îngroparea Domnului.

În Sfinta Biserică s-au schimbat scaunele din jurul Sfintei Biserici, scaune care au fost sculptate de maistrul tâmplar Bindiu Maxim din comuna Rodna. S-au pus două candelabre greceşti, unul mai mare şi altul mai mic. Pentru a putea fi realizate acestea, am fost ajutat de oameni cu suflet mare din oraşul Bistriţa şi anume: Stejărean Ioan, de la Gold Plast, Oprea Mariana Marinela, de la Urbana, Guşă Mărioara, de la Finanţe, Deac Viorel, de la Mobiforest, Consiliul Local al Comunei Josenii Bârgăului, Primarul Ciotmonda Tudorel din Josenii Bârgăului, Guşă Ioan din comuna Rodna.

După terminarea lucrărilor la Casa Parohială şi Sfânta Biserică, pe data de de 9 mai 2010 a avut loc Sfinţirea Locaşului de Cult, în prezenţa Preasfinţitului Vasile Someşanul din Cluj- Napoca, cu un sobor de doisprezece preoţi, având în frunte pe PC Protopop Alexandru Vidican, iar părintele paroh Ioan Ştefan Murgoi a fost ridicat la gradul de iconom.

Casa Parohială Ortodoxă Strâmba. Casa parohială, după ce a fost ridicată în totalitatea ei, a fost finisată interior şi exterior. Casa a fost izolată cu polistiren în grosime de 5 cm, de jur împrejurul casei şi a fost vopsită cu decaratină de culoare roşie, iar în jurul geamurilor se află o linie de culoare albă, care încadrează geamul. Intrarea în casa parohială este din termopan.

În spatele casei se află o încăpere unde este centrala termică, cu combustie de lemn, care alimentează cu căldură şi apă caldă casa parohială şi Sfânta Biserică.
Pentru a putea realiza finisajele interioare şi exterioare, oamenii au sprijinit lucrările cu bani şi materiale.
S-a făcut un soclu pentru trandafiri de-a lungul gardului şi pe lângă Răstignirile din curtea Bisericii.

preot paroh, Ioan- Ştefan Murgoi