Parohia Slătiniţa a luat fiinţă în anul 1997 prin desprinderea de la parohia ortodoxă Unirea, unde a funcţionat vreme îndelungată ca filie, fiind numit prim preot al acestei parohii părintele Zahari Alexandru.

Biserica parohiei a fost ridicată în sec. al XVI-lea, de către credincioşii saşi de religie evanghelică având iniţial statutul de mănăstire de călugăriţe.
Stilul în care a fost construită este gotic, elemente ale acestui stil păstrându-se doar în altar, prin bolta specifică acestui stil şi nervurile din piatră care coboară din centrul boltei altarului. Biserica a fost renovată în anul 1824, când a fost adăugat turnul, clopotniţa, de data aceasta folosindu-se stilul baroc, caracterizat prin boltele rotunde din naosul şi pronaosul bisericii care au fost modificate.

Inscripţia de pe o placă din piatră, ampasată pe peretele turnului bisericii, deasupra uşii de la intrarea în biserică, atestă faptul că, în vremea aceea, localitatea Slătiniţa se numea Pintak şi avea 506 suflete, care au contribuit la renovarea bisericii.

După emigrarea saşilor în Germania, localitatea a fost populată de românii aşezaţi aici din diferite localităţi ale judeţului, în special din zonele de munte, care în anul 1980 au întocmit toate fomalităţile necesare cumpărării bisericii evanghelice pe seama Parohiei Unirea, filia Slătiniţa.

În anul 1988, la data de 23 martie, sub conducerea părintelui Gavril Preda, biserica a fost cumpărată de către credincioşii ortodocşi, cu suma de 80.000 lei. Ulterior acestui important moment, credincioşii au făcut eforturi mari financiare pentru demararea unei ample lucrări de renovare, la inţiativa părintelui Gavril Preda, biserica primind şi un iconostas nou specific cultului ortodox.

Munca lor a fost încununată în anul 1993 când biserica a fost sfinţită de către P.S.dr. Irineu Pop Bistriteanul, îmbrăcând astfel, pentru prima dată haina sfinţeniei dată de un ierarh orodox.

În timpul păstoririi părintelui Alexandru Zahari s-a montat gresie pe toată suprafaţa bisericii şi un sistem de încălzire prin pardoseală, cu centrală termică pe combustibil solid.
În prezent, biserica are urgentă nevoie de reparaţii la sarpantă şi de refacere în totalitate a faţadei clădirii.

De la începutul anului 2011, conducerea parohiei, din încredintarea I.P.S. Bartolomeu Anania, revine preotului Florin Petru Moişan, transferat la cerere de la parohia ortodoxă Crişeni, protopopiatul Turda, judeţul Cluj.

preot paroh, Petru- Florin Moişan