Prima atestare documentară a localităţii Şieu datează din 1319, fiind stăpânit de un lung şir de familii nobiliare. Şieul a fost centrul administrativ al Văii Şieului şi multă vreme centru de plasă, iar în timpul preotului Victor Iacob a fost pentru câţiva ani protopopiat.

Populaţia comunei a fost mixtă, alături de români convieţuind saşii, evreii şi maghiarii, în prezent populaţia Şieului este în proporţie de 90% românească.
Primele date despre parohia ortodoxă Şieu le avem din anul 1752, când era păstorită de preotul Teodor Câmpan şi exista o mică biserică din lemn. Aceasta va dăinui până în anul 1896, an în care se va pune temelia unei noi biserici zidită din piatră şi cărămidă, în timpul păstoririi preotului David Rus. Fiind o perioadă istorică grea, populaţia fiind foarte săracă, pentru terminarea bisericii s-au făcut colecte în toată Transilvania şi chiar până la Caransebeş, ca apoi după multe sacrificii şi trudă, a fost terminată în anul 1911, fiind sfiinţită la 24 septembrie 1912.

Din cauză că a fost clădită pe un teren instabil, cu alunecări de teren, zidurile au început să crape la scurtă vreme. Deşi s-au făcut lucrări de reparaţii şi consolidări costisitoare, (subzidiri, contraforţi de sprijin la ziduri, s-a legat în chei de metal etc.), această construcţie n-a rezistat ajungându-se apoi la soluţia cumpărării bisericii luterane din centrul satului. Şi această biserică era într-o stare jalnică, turnul, acoperişul şi tavanul fiind degradate aşa încât ploua în biserică.

Au urmat alte munci grele de consolidare, s-au făcut reparaţii atât în interior cât şi în exterior, devenind un locaş de cult corespunzător, fiind pe placul enoriaşilor. Aceasta a fost sfiinţită de către P.S. Irineu Bistriţeanul la data de 17 iulie 1994. După venirea actualului preot Aurel Macarie, între anii 2000-2003 a fostă pictată de către pictorul bistriţean Aurel Ţâra, fiind apoi resfiinţită la data de 2 octombrie 2005, de către P.S. dr. Irineu Bistriţeanul.

În anul 2008 s-a vândut casa parohială din apropierea vechii biserici, iar cu banii obţinuţi s-a cumpărat o nouă locaţie, fiind necesar şi în firea lucrurilor ca şi casa parohială să fie aproape de biserică. Lucrările de reconstrucţie au început în 2008 şi au fost terminate în totalitate în anul 2010.
Tot în anul 2010, s-a ridicat în curtea bisericii un monument al tuturor eroilor neamului din comuna Şieu, încadrat de două tunuri.

Preoţii slujitori ai parohiei, rămaşi în înscrisuri sunt: preotul Teodor Câmpan, care a păstorit până în 1857, preotul David Rus 1859-1927, preotul Traian Banciu 1930-1940, preotul Simion Purcelean 1940-1949, preotul Victor Iacob 1949-1959, preotul Augustin Stanciu1959-1967, preotul David Paşca 1967-1975, preotul Doru Zinveliu 1975-1995, iar în prezent din anul 1995, preotul Aurel Macarie.

Parohia Șieu, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1885; cu pictură executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 1180 credincioși, împreună cu filia; preot paroh preot paroh Ioan Creţa.
Filia Șoimuș, având hramul bisericii: „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”; construită în anul 1975; cu pictură executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc.
Date biografice: Pr. Ioan Creța, s-a născut la 05.10.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2004;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2008.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 06.12.2009, pentru parohia Florești, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 01.10.2018 este transferat la parohia Șieu, protopopiat Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

FILIA ŞOIMUŞ

Aflat la poalele munţilor Călimani, satul Şoimuş a fost atestat pentru prima dată la 13 mai 1319, fiind cunoscut ca o mică aşezare de 60 de familii şi circa 262 de suflete, toţi români.
Până în anul 1883 a existat o biserică din lemn de stejar foarte mică. Şoimuşul a cunoscut un alt nivel de dezvoltare economică şi culturală, în timpul păstoririi preotul Ioan Baciu (1883-1917) fiu al satului, când, datorită hărniciei acestui preot, s-au înfăptuit lucruri deosebite pentru acea vreme: prima tovărăşie agricolă, s-a ridicat o nouă biserică din zid, s-a organizat un cor pe patru voci, s-a construit teatru naţional, o bibliotecă sătească, s-a adus o tipografie, s-a înfiinţat o bancă de credit şi ajutor reciproc pentru locuitori acestui sat, s-a construit o aducţiune de apă, s-a înzestrat localitatea cu iluminat public şi altele.

Activitatea deosebită a preotului Ioan Baciu a fost recunoscută şi elogiată de multă lume, chiar şi publicaţiile în limba germană din aceea vreme au scris în repetate rânduri despre realizările acestui vrednic preot. Ioan Baciu a fost un intelectual de frunte din Transilvania, a avut legături strânse cu mulţi scriitori români de peste Carpaţi şi a avut o colaborare rodnică cu Ioan Pop Reteganul, conducând împreună ”Revista Ilustrată”.

A făcut parte dintre „memorandişti”, a fost condamnat de Dieta Transilvaniei la închisoare, a fost unul dintre cei ce au pregătit Unirea cea Mare (vezi cartea Ioan Baciu,Viaţa şi opera, prof. Alexandru Nagy, ed. Arcade, Bistriţa, 2006 ). Biserica, construită în 1884, din zid, din cauza intemperiilor şi a terenului alunecos n-a rezistat decât până în1933, când a fost necesară demolarea. Mulţi ani s-a slujit în casa parohială.

În anul 1971 s-au început lucrăile la actuala biserică sub păstoirea harnicului şi vrednicului preot Andrei Tomoioagă, terminându-se în anul 1975. Biserica a fost sfiinţită de către Inalt Prea Sfinţitul Teofil Herineanul, la data de 29 iunie 1975.
Începând cu anul 1995 Filia Şoimuş este păstorită de preotul Aurel Macarie de la Parohia Şieu. Între anii 2001-2002 s-a pictat interiorul bisericii de către pictorul-preot Damian Tuluc din Mociu, iar în data de 6 iulie 2003 s-a resfiinţit biserica de către P.S.Vasile Someşanul.

Şirul preoţilor cunoscuţi din această localitate sunt: Popa Vasile, răposat în 1826, preotul Alexandru Pop, numit în 1828, preotul Dănilă Pop, răposat în1864, preotul Artenie Mikhăilaş 1865-1883, preotul Ioan Baciu 1883-1917, preotul Teodor Olteanu, 1917-1921, preotul Virgil Baciu, 1921-1939, preotul Vasile Mureşan 1939-1944, preotul Mihăilă Someşan, 1944-1948, preotul Vasile Moldovan, 1948-1958, preotul Augustin Stanciu 1959-1967, preotul Andrei Tomoioagă 1968-1975, preotul Doru – Vicenţiu Zinveliu, 1975-1995, iar din 1995, preotul Aurel Macarie.

preot paroh,  Aurel Macarie.