Localitatea Şieu-Măgherus este aşezată într-o regiune deluroasă, cu vegetaţie specifică, beneficiind de o climă blândă, plasată la 14 km de oraşul Bistriţa spre Beclean.
Biserica Parohială, cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost ridicată în anul 1880, prin contribuţia celor 110 familii. Lucrarea a fost executată din piatră şi lemn de către meşterul Alexandru Fazecaş, angajat la propunerea preotului Ioan Cupcea, după cum reiese din registrul de şedinte al anului respectiv.

Fundaţia Bisericii este din piatră, iar pereţii din cărămidă zidită între şoşi de stejar. Acoperişul a fost la început din ţiglă solzi. Turla Bisericii, înaltă de 25 m, este zidită din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă zincată. Stilul de construcţie este cel roman. În anul 1923 pereţii bisericii au fost refăcuţi complet din cărămidă, lucrându-se asigurat pe porţiuni şi dându-se o grosime de 45 cm. Lucrarea a executat-o zidarul Ioan Filimon din Şieu-Măgherus.

Tot atunci s-a executat şi pictura iconostasului, lucrată pe pânză de pictorul Zoltan E. din Bistriţa, fără însă prea mare valoare artistică. În 1963, Sarpanta din ţiglă solzi a fost înlocuită cu tabla zincată. La începutul anului 1965, credincioşii Ioan Ungur şi Gheorghe Lăpuşan, pe cheltuiala proprie, s-au oferit şi au introdus curentul electric în biserică. În vara anului 1965, din contribuţia credincioşilor, Biserica a fost renovată, atât în interior, cât şi în exterior. Zugrăvirea interioară a executat-o Andrei Ovari din Teaca, în etate de 80 de ani.

Din anul 1987 Preotul Paroh Ioan Bujor începe lucrări ample de reparaţii capitale, încheând cu o frumoasă pictură interioară executată de pictorul bisericesc Gheorghe Croitoru. În august 1988, Biserica este resfinţită de Episcopul Vicar Vasile Someşanul.
Din anul 2002 Parohia este păstorită de preotul Ilie Pioraş.

Parohia Șieu Măgheruș, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1880; cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 900 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Ilie Pioraș.

Filia Valea Măgherușului, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1954; cu pictură executată de către pictorul Daniel Tuluc,
Date biografice: Pr. Ilie Pioraș, s-a născut în data de 07.03.1962, în localitatea Rodna, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș, promoția 1983;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1988.
Hirotonit preot de către IPS Timotei al Aradului în data de 01.10.1988, pentru parohia Berechiu, protopopiatul Ineu, jud. Arad, unde a activat până la data de 20.12.1992 când a fost transferat la parohia Perișor, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 01.05.2001, a fost transferat la parohia Șieu Măgheruș, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

FILIA VALEA-MĂGHERUŞULUI

Localitatea Valea-Măgherusului este aşezată la Vest de comuna Şieu-Măgherus şi la Est de municipiul Bistriţa. Locuitorii sunt români ortodocşi, ocupându-se cu agricultura şi creşterea animalelor.
În anul 1902, 5 martie, a fost donată de credincioşii din Nepos vechea Biserică de lemn, credincioşilor din Valea-Măgheruşului.

În anul 1954 s-a ridicat actuala Biserică, construită din piatră, în stil roman, având un turn în faţă, boltă, altar, iconostas. În anul 1955 a fost sfinţită de Episcopul Nicolae Colan al Clujului.
De-a lungul anilor s-au făcut diferite lucrări de reparaţii şi întreţinere. În anul 1995 s-a confecţionat iconostasul din lemn de cireş, icoanele fiind pictate de pictorul bisericesc Gheorghe Croitoru.

Din anul 2002, sub păstorirea Preotului Ilie Pioras, s-au început reparaţii capitale atât în interior cât şi în exterior. Biserica a fost împodobită cu o frumoasă pictură interioară executată sub îndrumarea pictorului Preot Daniel Tuluc. În vara acestui an, 2011, va fi resfinţită Biserica din Valea-Măgheruşului.
preot paroh,
Ilie Pioraş