Satul, atestat documentar în anul 1332 sub numele de Vila de la Sfânta Cruce, este pomenit într-un registru al dijmelor papale strânse pe teritoriul Ungariei şi al Transilvaniei între anii 1332- 1337 (din “File de istorie”- culegere de studii, articole şi consemnǎri- editat de Muzeul de Istorie, Bistrita, 1975)

Tot în “Culegerea de studii”, la pagina 140, se consemneazǎ cǎ “Nicolae, preotul din Cristur–Şieu, de la Sfânta Cruce a plǎtit un kuntin de argint, trei dinari şi doi leanaţi vechi”. Deci în 1332 satul avea preot.

Înainte de 1830, românii din Şieu–Cristur şi Coasta (numit şi “Sub pǎdure”) aveau o singurǎ bisericuţǎ din grǎdele. În 1830 şi 1832 credincioşii din Cristur-Şieu construiesc o bisericǎ din lemn acoperitǎ cu şindrilǎ în centrul satului. A fost sfinţitǎ în 1832 cu hramul ,,Sfinţii. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. În privinţa bisericii din Coasta nu ştim când a fost construitǎ. Ştim cǎ în anul1935 exista o bisericuţǎ din lemn.

Între anii 1976-1982 se construieşte în filia Coasta noua bisericǎ existentǎ şi astǎzi. Slujba de sfinţire are loc la 26 octombrie 1982. Biserica are hramul ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. Între anii 1986- 1992 se construieşte o nouǎ bisericǎ în satul Cristur- Şieu. Slujba de sfinţire are loc în data de 19 iulie 1992. Între anii 1988-1996 se construieşte şi casa parohialǎ.

Despre preoţii care au slujit în parohia Cristur–Şieu nu avem prea multe informaţii pânǎ la 1900. Ştim cǎ între anii 1832-1868 era preot Laszlo Dumitru, iar din 1868 pânǎ în 1908, era preot Eliseu Mureşan.

Între anii 1909 şi 1924 a slujit ca preot Ilie Gordon. Între anii 1924-1943, preot a fost Iosif Mânzat, între anii 1968- 1982, preotul Ioan Bartoş. Pentru o scurtǎ perioadǎ de timp (1981-1982) funcţioneazǎ ca preot paroh Nicolae Pâslaru.
Din anul 1982 pânǎ în anul 2000 preot este Ioan Lǎpuşte, iar din 2000 pânǎ în prezent preot paroh este Florin Cora.

preot paroh,
Florin Cora