Prin purtarea de grijă a I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Transilvaniei, Bartolomeu Anania, în anul 2000 s-a hotãrât înfiinţarea a trei noi parohii în Municipiul Bistriţa, pentru slujirea credincioşilor ortodocşi, între care şi Parohia Sfântul Ioan Botezãtorul, pe strada Mãrãşeşti, nr. 3-5, pe un teren de 11,77 ari, oferit de Primãria Bistriţa, primar fiind Vasile Moldovan.

Dupã ce s-a aprobat proiectul de construire a bisericii şi a casei parohiale Biserica Sfântul Ioan Botezãtorul – machetã (anul 2001 ) de cãtre organele abilitate – proiect executat de arhitectul George Ilişiu din Bistriţa – s-a purces la executarea lucrãrilor de construire a bisericii în anul 2002. În anul 2004, de Crãciun, s-a terminat demisolul. În 24 martie 2001, P.S. Episcop- Vicar, dr. Irineu Pop Bistriţeanul a sãvârşit slujba de sfinţire a locului de amplasare a bisericii şi punerea pietrei de temelie şi a înfipt crucea la biserica parohialã.

Prima liturghie s-a sãvârşit de Buna Vestire 2001, sub cerul liber şi astfel s-a slujit zilnic, afarã, pânã în anul 2004 , având un garaj în care se ţinea masa altarului, Sfânta Evanghelie, Antimisul, cãrţile şi obiectele necesare sãvârşirii Sfintelor Slujbe. În toatã aceastã perioadă, credincioşii au fost prezenţi la sfintele slujbe într-un numãr foarte mare. În anul 2007, luna mai, s-a început zidirea bisericii, lucrare în regie proprie, având ca diriginte de şantier pe inginerul Georgeta Popa, inginerul George Pampa şi inginerul Florin Buţiu, iar ca zidar pe Teodor Herinean.

În momentul de faţã (2011), lucrarea este în execuţie, având zidurile ridicate şi turnatã centura, în interior fiind executatã lucrarea la balcoane, ajungându-se la cofrarea bolţii şi turnarea grinzilor care despart cele trei turnuri de la intrarea în pronaos.

Între anii 2006-2007 s-a zidit şi s-a acoperit casa parohialã. De aceste lucrãri de edificare a bisericii şi a casei parohiale se ocupã preotul paroh Ioan Bujor, numit prin concurs din anul 2001, februarie 1. Pentru toatã “darea cea bunã şi tot darul cel desãvârşit “, mulţumim Lui Dumnezeu, slãvindu-L şi zicând: “Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate “.
Muţumim credincioşilor, sponsorilor şi binefacãtorilor .

preot paroh, Ioan Bujor

Parohia Bistrița – „Sfântul Ioan Botezătorul”, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul”; construcție începută în anul 2003; cu un număr de 500 de familii; preot paroh Ioan Bujor.
Date biografice: Pr. Ioan Bujor, s-a născut în data de 07.08.1954, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1974;
-Institutul Teologic de grad Universitar din București, promoția 1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 16.09.1979, pentru parohia Milaș, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 31.01.1984, când a fost transferat la parohia Șieu Măgheruș, în cadrul aceluiași protopopiat, unde a activat până la data de 01.02.2001, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Sfântul Ioan Botezătorul”, același protopopiat.

SFÂNTUL IOAN BOTEZÃTORUL BISTRIŢA

Prin purtarea de grijă a I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Transilvaniei, Bartolomeu Anania, în anul 2000 s-a hotãrât înfiinţarea a trei noi parohii în Municipiul Bistriţa, pentru slujirea credincioşilor ortodocşi, între care şi Parohia Sfântul Ioan Botezãtorul, pe strada Mãrãşeşti, nr. 3-5, pe un teren de 11,77 ari, oferit de Primãria Bistriţa, primar fiind Vasile Moldovan.

Dupã ce s-a aprobat proiectul de construire a bisericii şi a casei parohiale Biserica Sfântul Ioan Botezãtorul – machetã (anul 2001 ) de cãtre organele abilitate – proiect executat de arhitectul George Ilişiu din Bistriţa – s-a purces la executarea lucrãrilor de construire a bisericii în anul 2002. În anul 2004, de Crãciun, s-a terminat demisolul. În 24 martie 2001, P.S. Episcop- Vicar, dr. Irineu Pop Bistriţeanul a sãvârşit slujba de sfinţire a locului de amplasare a bisericii şi punerea pietrei de temelie şi a înfipt crucea la biserica parohialã. Prima liturghie s-a sãvârşit de Buna Vestire 2001, sub cerul liber şi astfel s-a slujit zilnic, afarã, pânã în anul 2004 , având un garaj în care se ţinea masa altarului, Sfânta Evanghelie, Antimisul, cãrţile şi obiectele necesare sãvârşirii Sfintelor Slujbe.

În toatã aceastã perioadă, credincioşii au fost prezenţi la sfintele slujbe într-un numãr foarte mare. În anul 2007, luna mai, s-a început zidirea bisericii, lucrare în regie proprie, având ca diriginte de şantier pe inginerul Georgeta Popa, inginerul George Pampa şi inginerul Florin Buţiu, iar ca zidar pe Teodor Herinean.
În momentul de faţã (2011), lucrarea este în execuţie, având zidurile ridicate şi turnatã centura, în interior fiind executatã lucrarea la balcoane, ajungându-se la cofrarea bolţii şi turnarea grinzilor care despart cele trei turnuri de la intrarea în pronaos.

Între anii 2006-2007 s-a zidit şi s-a acoperit casa parohialã. De aceste lucrãri de edificare a bisericii şi a casei parohiale se ocupã preotul paroh Ioan Bujor, numit prin concurs din anul 2001, februarie 1. Pentru toatã “darea cea bunã şi tot darul cel desãvârşit “, mulţumim Lui Dumnezeu, slãvindu-L şi zicând: “Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate “.
Muţumim credincioşilor, sponsorilor şi binefacãtorilor .

preot paroh, Ioan Bujor

Parohia Bistrița – „Sfântul Ioan Botezătorul”, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul”; construcție începută în anul 2003; cu un număr de 500 de familii; preot paroh Ioan Bujor.
Date biografice: Pr. Ioan Bujor, s-a născut în data de 07.08.1954, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1974;
-Institutul Teologic de grad Universitar din București, promoția 1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 16.09.1979, pentru parohia Milaș, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 31.01.1984, când a fost transferat la parohia Șieu Măgheruș, în cadrul aceluiași protopopiat, unde a activat până la data de 01.02.2001, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Sfântul Ioan Botezătorul”, același protopopiat.