Parohia ortodoxă cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” a luat fiinţă în anul Domnului 2000, prin hotărârea Sfintei Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului şi Clujului şi decizia I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania. Parohia cuprinde zona „peste podul Budacului ”, creştinii ortodocşi fiind la vremea respectivă în număr de 186 familii, cuprinzând 594 persoane, actualmente parohia având un număr de 237 familii cu 654 suflete.

Trebuie menţionat faptul că până la această dată, credincioşii ortodocşi din această zonă au aparţinut de Catedrala „Sfinţii Trei Ierarhi” situată pe strada Alexandru Odobescu.
Începând cu data de 15 decembrie 2001, a fost numit ca preot ortodox P C preot Constantin Mileşan (protopop iconom stavrofor), care urma să-şi împlinească un vis din tinereţe şi o datorie sfântă de a construi o biserică din temelie.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi cu bunăvoinţa vrednicului credincios Onisim- Dan Sângeorzan, s-a amenajat în spaţiul privat al casei acestuia, un sfânt Paraclis unde, în scurt timp, s-a format un nucleu de credincioşi, dornici de a-şi înălţa propria lor biserică.
Acest Paraclis s-a aflat pe strada Codrişor la nr.32 din Bistriţa, şi a fost sfinţit de către P.S. Episcop Vicar dr. Irineu Pop Bistriţeanul la data de 03.03.2002, slujind ca lăcaş de cult timp de doi ani şi jumătate.

În acest timp s-au făcut demersurile nesesare către Primăria municipiului Bistriţa, în urma cărora s-a obţinut concesionarea unui teren în suprafaţă de 1003 mp, necesar construirii noii biserici. Primele măsurători de încadrare în zonă– strada Mihai Viteazu nr.2B – au fost făcute de Viorel Pop, expert tehnic, executanţii proiectului Sfintei Biserici fiind familiaTămaş Ştefan şiMarcela.

La data de 25.03.2003 s-a oficiat slujba de sfinţire a locului de biserică şi de punere a pietrei de temelie, de către P.S. Episcop dr. Irineu Pop Bistriţeanul, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. Din primăvara aceluiaşi an 2003, au început lucrările la fundaţia şi demisolul bisericii, finalizate în anul 2004.

În vara aceluiaşi an, de Sfântul Ilie, hramul bisericii, a avut loc slujba arhierească oficiată de P.S. Ep.dr. Irineu Pop Bistriţeanul, împreună cu P.C. protopop al Bistriţei, Alexandru Vidican şi cu un sobor de preoţi, sfinţindu-se acest nou loc de rugăciune şi de închinare.

Parohia s-a organizat treptat, prin formarea Consiliului şi Comitetului Parohial, fapt care a dus la sporirea interesului credincioşilor din parohie, şi nu numai, pentru continuarea lucrărilor de construcţie a Sfintei Biserici. În primăvara anului 2005 au început lucrările de zidire cu cărămidă, procurată de la Sighisoara, prin firma S.C. Macon SRL Viişoara.

Trebuie menţionat faptul că aceste lucrări de zidire au fost efectuate în regie proprie de meşteri pensionari, cu o experienţă bogată acumulată pe şantierele din străinătate, în persoana credincioşilor – Nicolae Rus, Grigore Sabău, Doroftei Hedes, Ioan Moldovan – care s-au oferit voluntari.

Lucrările de zidire au continuat şi în anii 2006 – 2007, perioadă în care s-a finalizat şi acoperirea integrală a bisericii, precum şi fixarea crucilor pe cele două
turnuri din faţă şi pe cupola centrală, cruci confecţionate şi donate de firma SC Miro SA prin domnul Ioan Măgădan. Tot în cursul anului 2007 s-au procurat şi fixat în turn două clopote, care s-au sfinţit de hram în ziua de 20 iulie. Clopotele au fost confecţionate de firma B&L Construct SRL, jud. Maramureş, lucrătura acestor clopote fiind o adevărată operă de artă, prin faptul că au câştigat locul I la un concurs internaţional de artă bisericească din Bucureşti.

Demn de menţionat este faptul că unul dintre clopote a fost sponsorizat de fam. Gavril Ursa din Bistriţa, patronul firmei Electro-Ursa SRL, iar celălalt fiind achitat prin jertfa credincioşilor.
S-au finalizat lucrările de instalare a curentului electric, manopera fiind executată gratuit de către domnul Filip Iulian, cât şi tencuielile interioare şi exterioare, pregătindu-se pereţii interiori pentru pictură.

În anul 2008, s-a împrejmuit terenul cu gard zidit din piatră cioplită în carierele de la Măgura Ilvei şi cu rame metalice din fier forjat.
Tot în cursul anului 2008 au început şi lucrările de pictură la cupola principală de către pictorul Aurel Ţâra, lucrare ce a continuat în anii următori şi care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, credem că se va finaliza în anul 2012.

De asemenea, Biserica a fost împodobită cu un iconostas sculptat în lemn de tei, lucrare realizată de meşterul Guşe Ilie cu fiii Simion şi Daniel din Rodna şi sponsorizată în întregime (inclusiv icoanele), de familia Av. Chiorean Grigore şi Melania şi fam. Dr. Dugeniuc Iosif şi Mihaela.

Tot în această perioadă s-au procurat candelabrele în Sf. Biserică, candelabrul mare fiind sponsorizat de domnul Marius Negrea, iar cel mic, prin jertfa credincioşilor.
Urmează a fi executare lucrări de termoficare, pardoseli, mobilier şi amenajări exterioare.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu s-a reuşit întocmirea proiectului şi pentru noul sediu parohial, la care au început lucrările în toamna anului 2009 – continuând în 2010 – şi reuşind să fie ridicat şi acoperit până la sfârşitul anului.
Lucrările vor continua în anul 2011 şi anii următori, până va rândui Părintele Ceresc să ne bucure cu încoronarea acestori lucrări.

preot paroh, ………………