Susnumita parohie a fost înfiinţată în anul 1996, la iniţiativa părintelui Protopop Baciu Viorel şi a preoţilor, împreună slujitori, Sabău Iosif şi Feier Nicolaie, desprinzându-se din parohia Sfântului Duh.

Piatra de temelie a fost pusă şi sfinţită în anul 1992. Construcţia bisercii a început în anul 1993, sub conducerea regretatului preot Sabău Iosif, plecat de curând în veşnicie. Părintele Baciu ne-a comunicat faptul că prima donaţie au primit-o din partea doamnei Iuliana, efectuându-se lucrări la fundaţia bisericii.

În anul1996, preotul Suciu Ioan a fost numit prin concurs, paroh la nou- înfiinţata parohie, fiind transferat de la Parohia Rusul Bârgăului. Biserica este construită în formă de cruce greacă. La momentul preluării, zidurile erau ridicate deasupra geamurilor, având realizată şi cupola, deasupra Naosului.

u ajutorul lui Dumnezeu, al bunilor noştri credincioşi şi al sponsorilor, an de an, am avansat cu lucrările, aşa încât, în prezent am terminat lucrările de pictură, efectuate de maestrul pictor Gheorghe Croitoru. În decursul anului 2010 am achiziţionat şi un clopot de 302 Kg, precum şi un sistem electronic de tragere a clopotelor.

Menţionăm că parohia “Sfânta Treime” are în componenţa ei 783 de familii, respectiv 2172 suflete. Trebuie să amintim că de la început, un rol important în organizarea şi desfăşurarea lucrărilor l-a avut vrednicul de pomenire, epitropul Solcan Simion, iar mai apoi, prim epitropul parohiei noastre Roman Vasile, împreună cu membrii Consiliului Parohial, conduşi de preotul paroh Suciu Ioan.

Mai menţionăm că în biserica noastră se oficiază zilnic Sfinta Liturghie şi nădăjduim că până la data de 25 septembrie 2011 să finalizăm toate lucrările în vederea târnosirii bisericii.
Dăm slava Prea Sfintei Treimi, ocrotitoarea parohiei noastre sub oblăduirea căreia suntem încredinţaţi că vom duce la bun sfirşit aceste lucrări, slujind cu timp şi fără timp, pe Dumnezeu şi obştea creştină încredinţată spre păstorire.

Parohia Bistrița – „Sfânta Treime”, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; construită între anii 1992-2010; pictură în tehnica tempera, executată de către pictorul Gheorghe Croitoru, în anul 2010; cu un număr de 534 de familii; preot paroh Tudor Mudure și preot Marius Pintican.
Date biografice: Pr. Tudor Mudure, s-a născut în data de 03.09.1984, în orașul Huedin, jud. Cluj.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2004;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2008.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 20.02.2011, ca preot misionar pentru protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.05.2016, când a fost transferat la parohia Bistrița – „Sfânta Treime”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Deține și funcția de inspector eparhial pentru tineret pe județul Bistrița-Năsăud.
Date biografice: Pr. Marius Pintican, s-a născut în data de 10.11.1982, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2002;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2006;
-Master în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2007;
-Doctor – Școala doctorală „Isidor Todoran” al aceleiași facultăți, titlu obținut în anul 2013.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 09.09.2012 pentru „Asociația Filantropia Ortodoxă”- Filiala Bistrița-Năsăud, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, pe care o coordonează și în prezent. Din data de 01.05.2016, este numit și în postul de preot la parohia Bistrița – „Sfânta Treime”, în cadrul aceluiași protopopiat