Numele actual al satului provine după tradiţie de la numele unui grof maghiar pe care îl chema Sent Gergy, care a ctitorit primul locaş de cult catolic din sat.
Satul a primit numele “St.Georgen”, nume ce i se menţine până în 1919, când i se adaugă prefixul “Sass”, devenind “Sass st. Georgen”-“Sângeorzul săsesc”, pentru ca în 1945 să devină Sângeorzu- Nou.

Între anii 1332-1337, din listele de impozit păstrate de preotul Iohannes din St. Georgen reiese că satul avea o populaţie formată din români şi saşi, în număr de 200 de familii.
În anul 1923, cu prilejul renovării totale a bisericii, lucrătorii au descoperit în zidul acesteia o piatră cu un desen gravat cu anul 1300.

În lipsa preotului, piatra a fost rezidită şi niciunul dintre lucrători nu a putut preciza locul, iar dovada s-a pierdut. Biserica a fost cumpărată în anul 1978 de la Episcopia Evanghelică cu suma de 225.000 lei. La intrare, în partea stângă a holului bisericii, se afla o piatră cu inscripţia anului 1528. Biserica a fost construită în formă de sală – în anul 1602, a fost distrusă, alături de 60 de case de către mercenarii generalului Basta.

A fost reconstruită, lărgită, iar în 1780 a fost împodobită cu elemente baroce. A fost împărţită în două spaţii laterale înguste, interiorul primind astfel caracterul unei basilici. Ferestrele cofasului mai au muluri gotice, două dintre ele sunt bipartite, având câte o coloană de piatră îngustă. Intrarea în biserică se face pe partea de sud, printr-o uşă încadrată în piatră în stilul gotic târziu.

Altarul bisericii datează din perioada gotică târzie, din sec. XVIII-lea, pe partea de nord se afla un portal ce aparţine Renaşterii. După ce biserica a fost cumpărată, în vremea părintelui Vasile Turc, s-au efectuat lucrări de reparaţii şi a fost împodobită cu iconostas, fiind sfinţită în data de 3 septembrie 1983 de către I.P.S. Teofil.
La început biserica a fost înconjurată de un zid de piatră care a fost demolat în anul 1800 şi din materialul rezultat a fost construit, în locul turnului de lemn, un turn de cărămidă şi piatră de 32 m înălţime şi care are două clopote, unul în greutate de 700 de kg.

În timpul în care a funcţionat ca filie, adică până în anul 1970, în localitatea Sângeorzu-Nou au slujit, timp de 230-235 de ani, din tata în fiu, familia preotului Cheresteşiu. Din anul 1970 devine parohie, când slujeste ca preot Nicolae Pâslaru. Din 1 august 1977, până în octombrie 1988, a slujit P.C. Vasile Turc, în timpul căruia s-a cumpărat biserica, s-a împrejmuit cu gard şi s-a sfinţit.

A urmat pentru o perioadă scurtă de timp P.C. Dumitru Boca, după care, între anii 1989-decembrie1994, P.C. Dumitru Ştir, timp în care s-a înlocuit acoperişul de tiglă al turnului cu tablă. De la 1 februarie 1995 până la 1 decembrie, 2009 a păstorit P.C.Vasile Beni, în timpul căruia s-au efectuat mai multe lucrări capitale, atât la biserică, cât şi la casa parohială. Truda a fost binecuvântată în anul 2005 de către P.S. dr. Irineu Bistriteanu. De la data de 1 ianuarie 2010 din mila Lui Dumnezeu păstoreşte această parohie preotul Bota Dan-Florin.

În anul 2009 s-a început retaurarea bisericii de lemn cu hramul ”Cuvioasa Paraschiva”, proiectant fiind domnul Niels Auner, iar firma care a câştigat licitaţia “Taina lemnului” condusă de către domnul Vasile Pop. Finanţarea lucrării fiind de la Ministerul Culturii şi al Patrimoniului Naţional. În anul 2010, luna august s-au terminat lucrările de restaurare, iar în acelaşi an, în luna decembrie, a avut loc şi recepţia. Biserica este monument istoric care datează din anul 1700 şi afost adusă în Sângeorzu-Nou în anul 1901. Din acest an până la cumpărarea bisericii evanghelice s-a slujit în ea.
preot paroh, Dan-Florin Bota.

FILIA BUNGARD

Aşezată la 3 km de drumul principal ce trece prin Sângeorzu-Nou spre Sărmaş, micul sat aparţinător din punct de vedere teritorial de comuna Lechinţa este atestată documentar în anul 1331, într-un act al comitatelor de juzi din comitatul Dăbâca, referitor la uciderea lui Ştefan de Bungard

Din punct de vedere bisericesc, credincioşii din satul Bungard au fost organizaţi ca parohie de sine stătătoare până în anul 1970, când au fost transformaţi în filie a parohiei Sângeorzu-Nou. Biserica poartă hramul ,,Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, este din lemn, monument istoric, care după tradiţie a fost intâi mănăstire la locul numit Pădurea Doamnei. Anul construcţiei, potrivit inscipţiei de pe bârna exterioară sudică, a fost 1711. Biserica are pronaosul dreptunghiular tăvănit şi cu o tribună.

Altarul este cu cinci laturi şi absidă decorată; ansamblul mural datând din a doua jumătate a sec.XVIII-lea; scenele pictate sunt însoţite de inscripţii chirilice; uşile de la intrare, arcadele ce împart bolţile naosului şi uşile iconostasului sunt bogat ornamentate cu motivul funiei, al soarelui etc.

În timpul în care a funcţionat ca parohie, adică până în anul 1970, în localitatea Bungard, timp de 230-235 de ani, au slujit din tată în fiu familia preotului Cheresteşiu, ultimul care a slujit din această familie a fost ginerele, pe nume Octavian Băieş.

Din anul 1970 ca preot în filia Bungard a fost Nicolae Pâslaru. De la 1 august 1977-octombrie 1988 a slujit P.C.Vasile Turc, o perioadă de nouă luni a slujit P.C Dumitru Boca după care P.C Dumitru Ştir. De la 1 februarie 1995 a purtat de grijă credincioşilor P.C. Vasile Beni. De la data de 1 ianuarie 2010 preot paroh este preotul Dan.Bota

preot paroh, Dan Bota