Orosfaia este un sat românesc, aşezat la marginea câmpiei, cu case răzleţe din pământ, bârne şi cărămidă. Satul este amintit pentru prima dată în anul 1335, într-un document românesc, (nr. 226, p. 344-345). Se aminteşte de o biserică, care ar fi fost construită prin anul 1700 în dealul cimitirului şi care a dăinuit până în anul 1912, când a fost dărâmată de o furtună puternică.

Între anii 1912-1926 serviciile religioase se săvârşeau într-o casă, iar între anii 1926-1927 se ridică un nou locaş de rugăciune.
Stilul bisericii este bizantin. Noua biserică a fost binecuvântată la 21 noiembrie 1927 de dr. Iuliu Florian, Canonic Mitropolitan şi a fost sfinţită în după- amiaza zilei de 6 iunie 1936, sâmbăta, de către dr. Iuliu Hossu, episcopul Clujului şi al Gherlei. La slujba sfinţirii au luat parte 20 de preoţi, dintre care amintim pe preotul Aron Ignat din Ocniţa, preotul Ioan Morariu din Pintic, preotul Emil Stanislav din Şopteriu, preotul Gavril Covăsan din Sfântu, preotul Teofil Hossu din Milaş, preotul Dionisiu Decei – protopop districtual.

Între anii 1978-1982, biserica este reparată şi pictată din nou, fiind resfinţită în ziua de duminică, 29 mai 1983, de către P.S.S Iustinian Chira Maramureşanul, înconjurat de un numeros sobor de preoţi.

De atunci, însă, biserica s-a degradat în timp, treptat, astfel că în anul 2005 s-a luat hotărârea de a se construi o nouă biserică, de această dată, în centrul satului. Piatra de temelie a fost pusă în data de 27 octombrie 2005, joi, de către P.C. Alexandru Vidican – protopopul Bistriţei, P.C. Sebastian Şerban – preot Milaş şi P.C. Teodor Cordovan, preot Orosfaia. În după amiaza zilei de 13 decembrie 2009 s-a binecuvântat noua biserică, săvârşindu-se slujba sfeştaniei de către P.C. Alexandru Vidican – protopopul Bistriţei, înconjurat de un sobor de 13 preoţi. Prima Sfântă Liturghie s-a săvârşit în 25 decembrie 2009.

La 30 mai 2010, în Duminica I după Rusalii, noul locaş de închinare, cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil şi Sfântul Prooroc Ilie”, a fost târnosit de către P.S. S dr. Irineu Pop Bistriţeanul, înconjurat de un sobor de 27 de preoţi şi 4 diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, peste 2000 de persoane. Această nouă biserică a fost ridicată într-un timp foarte scurt: 2006 (mai) – 2007 (octombrie), prin osteneala şi jertfelnicia credincioşilor din Orosfaia, alături de membrii Consiliului şi Comitetului parohial – prim- epitrop fiind Ioan Archiudean.

La realizarea acestei construcţii au mai contribuit fii ai satului, autorităţi locale şi centrale şi alţi oameni făcători de bine.
Numărul familiilor în anul 1870 a fost de 750, în 1982 de 200, iar acum, în 2010, de doar 88 (322 de persoane, dintre care 55 de persoane sunt văduve).

Parohia Orosfaia, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; construită între anii 2006-2007; cu pictură executată de către pictorul Aron Stelian Pop; cu un număr de 400 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Silviu Teodor Cordovan.
Filia Comlod, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul”; construită în anul 2005; cu pictură executată de către pictorii Ioan Toma și Aron Stelian Pop.
Date biografice: Pr. Silviu Teodor Cordovan, s-a născut în data de 30.04.1974, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1996;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2006.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepisop Bartolomeu în data de 08.06.1998, pentru parohia Crăiești, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 31.12.1999, când a fost transferat la parohia Orosfaia, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

FILIA COMLOD

Satul Comlod este aşezat de o parte şi de cealaltă a pârâului Comlod, de unde vine şi numele satului. Primele date concrete care atestă existenţa satului datează din anul 1150. Documentar, însă, satul este amintit pentru prima dată în anul 1315 într-un document (Rom. Nr. 142, p. 186).

Şi în acest sat se spune că ar fi existat o bisericuţă în mijlocul cimitirului, care s-a dărâmat din cauza calamităţilor naturale, prin anul 1912. În anul 1915, credincioşii au cumpărat o biserică din lemn, pe care au adus-o în Comlod. Nu se cunosc date care să ateste că biserica a fost sfinţită.

Începând cu anul 1970, din cauza alunecărilor de teren, biserica se deteriorează foarte mult. De aceea s-a început ridicarea unei noi biserici, în mijlocul satului. Piatra de temelie a fost aşezată în ziua de 20 octombrie 2002. În 27 octombrie 2005 s-a binecuvântat noua biserică, săvârşindu-se slujba sfeştaniei de către P.C. Alexandru Vidican – protopopul Bistriţei, P.C. Sebastian Şerban – preot Milaş şi P.C. Teodor Cordovan – preot Orosfaia. Prima Sfântă Liturghie s-a săvârşit în 26 decembrie 2005.

La 18 iunie 2006, în Duminica I după Rusalii, biserica nouă, cu hramul „Sfântul. Ioan Botezătorul”, a fost târnosită de către P.S. S dr. Irineu Pop Bistriţeanul, înconjurat de un sobor de 19 preoţi şi un diacon, în prezenţa unui număr mare de credincioşi – peste 1000.
Biserica a fost ridicată prin contribuţia şi osteneala puţinilor credincioşi din Comlod, alături de membrii Consiliului şi Comitetului parohial şi prin ostenela şi dragostea fiilor satului. Numărul familiilor în anul 1941 a fost de 220 (523 de persoane), în 1970 de 150, în 2006 de 50, iar acum, în 2010 de doar 25 (109 persoane, dintre care 24 de persoane sunt văduve).

Preoţii care au slujit în parohia Orosfaia – filia Comlod, sunt următorii: preotul Ioan Miclea (1892-1922), preotul Ioan Budescu (1922-1924), preotul Ioan Brânzeu (1925-1941), preotul Iustin Moraru (1941-1960), preotul Dumitru Moldovan (1961-1968), preotul Ioan Hodean (1969-1975), preotul Ioan Cocolaş (1975-1978), preotul Maftei Ţermure (1978-1994), preotul Dorel Moldovan (1994-1999) şi preotul Teodor Silviu Cordovan începând cu 1 ianuarie 2000.