Localitatea Livezile este situată la o distanţa de 7 kilometri de municipiul Bistriţa, cu o populaţie de aproximativ 2400 locuitori, majoritatea de religie ortodoxă. Atestată documentar din anul 1311, sub denumirea de Jod, iar mai târziu, în secolul XV, cu numele de Jaad (Iad), cu o populaţie săsească, care a emigrat în masă în Germania şi Austria, între anii 1965-1975. Din anul 1965 primeşte numele de Livezile, cu o populaţie românească din peste 132 de localităţi.

Parohia Ortodoxă Livezile s-a înfiinţat în anul 1909, la acea dată cu denumirea de Iad, pentru cele aproximativ cincizeci de familii de români, cu o biserică de lemn adusă din parohia Susenii Bârgăului şi aşezată pe hrube, până la construirea noii biserici de zid, când cea veche a fost mutată în filia Dumbrava, în anul 1995. Primul preot al parohiei, 1909, a fost Victor Mureşan, care în 1922 pleacă preot misionar în S.U.A. Între anii 1922-1925 este preot Vasile Bocşa. Între anii 1925-1929 este preot Teodor Ciuruş.

Între anii 1929-1940 este preot Adrian Flămând, care începe construirea noii biserici din zid (1936-1944), care, urmărit de administraţia austro-ungară prezentă în Transilvania, este obligat să plece la Alba Iulia. În perioada 1940-1952, este preot dr. Victor Deac, care finalizează lucrările de construcţie şi în anul 1944, la 29 iunie, biserica a fost târnosită de P.S. Nicolae Colan, episcopul Clujului. În perioada 1952-1956, este preot Ioan Boca, apoi, preotul Ilie Doniză şi preotul Victor Cotoc.

În perioada 1956-1981, este preot Ioan Pop, sub păstorirea căruia s-au executat reparaţii capitale şi s-a împrejmuit curtea bisericii. În perioada 1981-11 iulie 2009, este preot Alexandru Vidican. În această perioadă de 28 de ani de rodnică activitate preoţească s-au executat lucrări de pictură în tempera cu strat de ceară şi foiţă de aur de către pictorul Gheorghe Croitoru. La 29 iunie 1997, s-a resfinţit biserica cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de către P. S. dr. Irineu Bistriţeanul, înconjurat de un sobor de treizeci de preoţi, în prezenţa a mii de credincioşi.

Tot în această perioadă s-a construit nouă casă parohială, în centrul satului şi s-a împrejmuit biserica cu gard din fier, pe fundaţie solidă de beton, precum şi o nouă intrare, o alee pavată la biserică. În anul 2007 s-a introdus încălzirea centrală şi s-au înlocuit geamurile cu termopan, din sprijinul Primăriei Livezile- primar Olimpiu Neamţ.
,,Pentru toate acestea, rog pe bunul Dumnezeu să pomenească şi să ocrotească pe toţi enoriaşii, ctitorii şi binefăcătorii acestui sfănt locaş.” (PR. Protopop Alexandru Vidican )
Credincioşii din parohia Livezile s-au putut bucura vreme de aproape trei decenii de părintele Alexandru Vidican, un păstor cu calităţi preoţeşti deosebite în plan cultural misionar-social şi gospodăresc.

A fost şi este o personalitate puternică, plină de înţelepciune, izvorul învăţăturilor sale rostite în cuvântări bisericeşti şi aşternute în scris în valoroase publicaţii. A fost şi este un adevărat slujitor al altarului “Bisericii lui Hristos“. A lăsat în urma sa o biserică îngrijită, o casă parohială frumoasă şi o parohie cu credincioşi de o moralitate impecabilă. Este şi va rămane pentru urmaşi un model de viaţă şi de muncă greu de egalat.

Din anul 2001 şi în prezent este protopop al Protopiatului Ortodox Bistriţa. Din 1 iunie 2009, preotul protopop Alexandru Vidican este preot paroh la Parohia Ortodoxă ”Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Bistriţa. În postul rămas vacant la Parohia Ortodoxă Livezile, începând cu data de 1 august 2009, este transferat de la Parohia Ortodoxă Poiana-Ilvei, preotul Stelian Părăscan.
În decembrie 2009, s-a introdus încălzirea la casa parohială, iar în anul 2010 s-a izolat casa parohială pe exterior şi s-a vopsit în culoare decorativă.

preot paroh,
Stelian Părăscan

Parohia Livezile, având hramul bisericii: „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”; construită în anul 1844; cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 2000 credincioși; preot paroh Aurel Stelian Părăscan.
Date biografice: Pr. Aurel Stelian Părăscan, s-a născut în data de 25.08.1971, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1992;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepisop Bartolomeu, în data de 29.03.1998, pentru parohia Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 03.08.2009, când a fost transferat la parohia Livezile, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Foto: Buta Dan