Biserica din sat a slujit întotdeauna interesele obştei credincioase, având rol în toate actele importante ale vieţii, a fost şi este iubită şi cinstită de fiii ei.
La Josenii Bârgăului, căutând date asupra celor mai vechi aşezăminte bisericeşti, nu găsim nimic scris. Rămâne să considerăm mărturia tradiţiei şi a oamenilor mai bătrâni, care o transmit. După tradiţie, biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Josenii Bârgăului a fost clădită mai întâi din lemn şi era de proporţii mai mici, fiind aşezată ceva mai în dosul altarului celei de astăzi.

Date despre slujitorii mai vechi nu s-au păstrat. Se pomeneşte un singur preot, popa Anchidim, la 1765. Între anii 1780-1802 parohia era păstorită de preotul Ioan Găurean. Acesta, împreună cu poporul credincios, pune în discuţie construirea unei noi biserici. Lucrarea de edificare e de cărămidă şi piatră a început în anul 1796-1806.
Amintim câţiva preoţi slujitori în această parohie: preotul Ioan Ilea (1802-1828), preotul Vasile Şuţ (1828-1854), preotul Ioan Buzdug (1854-1885), preotul Leo Buzdug (1885-1928), preotul Ioan Buzdug, fiul lui Leo (1928-1953), preotul Vasile Deac (1953-1963), preotul Simion Nicolae (1964-1997).

În perioada preotului Simion Nicolae s-au realizat o serie de lucrări şi îmbunătăţiri şi s-a îmbogăţit inventarul parohiei cu o seamă de bunuri. Biserica a fost dotată cu două clopote, iconostas sculptat şi pictat, donat fiind, aşa cum este scris pe el, de familiile Budecan Teodor (în prezent corator al bisericii) şi soţia Elena, cu fiul Ioan şi Budecan Emil cu soţia Minorica şi fiica Emilia (1988). O altă lucrare o constituie încălzirea centrală în biserică.

Din anul 1988 şi până în prezent păstoreşte părintele Ioan Nechita, care a încercat să fie păstorul cel bun, care are grijă de oile sale „m-am străduit să fiu pe placul lor, să fiu alăuri de ei la bine şi la rău, în bucurii şi necazuri, aproape şi departe” ( fragment din predica la sfinţirea bisericii, 29 iulie 2002).

În cei 11 ani de păstorie, s-au făcut următoarele lucrări: Cu o echipă de specialişti, s-a consolidat biserica, s-au lucrat ferestre duble din stejar, cu o frumoasă imitaţie de vitralii (8 ferestre), s-a turnat din beton un balcon pentru corul bisericii, precum şi scările exterioare pentru urcare în balcon, S-a reuşit terminarea bisericii în frescă neagră, apoi s-au achiziţionat trei candelabre mari, mobilier stejar, zece scaune sculptate, două strane pentru cântăreţi, mochetă pluşată în toată biserica, treizeci de băncuţe, mobilier, uşă sculptată, la intrarea în biserică, gardurile de la biserică şi casa parohială au fost tencuite, degresate şi vopsite.

La casa parohială s-au efectuat următoarele lucrări: tencuirea exteriorului-vopsită în lavabil, tencuirea interiorului, vopsitul tâmplăriei.
Toate aceste lucrări au fost executate prin jertfelnicia bunurilor credincioşi din parohie, sub îndrumarea preotului Ioan Nechita şi a consiliului parohial: diac Teodor Hogiu, care a slujit biserica cu vrednicie şi conştiinciozitate, vreme de peste 60 de ani, epitrop Teodor Budecan, corator Ioan Tîmbuşiu, consilieri: Ioan Someşan, George Trif, Vasile Cârlan, Ioan Tomuţa, Vasile Tonea, Dumitru Trifan, Constantin Sorean, Vasile Cioanca, Radu Lazăr, Simion Macria, Ioan Ciot, Teodor Purcilian, Ioan Şut (făt).

În 29.07.2001, s-a sfinţit Sfânta Biserică de către P.S.S. dr. Irineu Bistriţeanul, Episcop Vicar al Vadului, Feleacului şi Clujului, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi în prezenţa unui mare număr de credincioşi, în timpul păstoririi Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a înalt Prea Sfinţiei Sale Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Clujului, a P.C preot Viorel Stanciu, protopop al Bistriţei şi preot Ioan Nechita.

În perioada august 2007-august 2008, în al unsprezecelea an de păstorire s-au realizat următoarele: s-au cumpărat două locuri pentru cimitir, s-a realizat îngrădirea cimitirului (700 m gard), îngrădirea grădinii casei parohiale (peste 350 m gard), s-a acoperit biserica cu tablă lindab, de asemenea, s-a construit o nouă casă parohială (finisată ultra modern), apoi o nouă clădire în curtea bisericii (birou, lemnărie) s-a achiziţionat cu un gard de 130 m din dale de beton pentru împrejmuirea curţii bisericii, apoi un gard de 60 m spre partea centrală (spre drum), cu stâlp de granit şi marmură, s-a realizat acoperirea casei parohiale, s-a amenajat curtea parohiei cu pavaj şi gazon.

Toate aceste lucruri, făcute într-o perioadă de un an de zile, au costat 2.800.000.0001ei.
Sigur, valoare şi interes are activitatea pastoral-misionară, modelarea şi mobilarea sufletelor credincioşilor încredinţaţi spre păstorire, însă roadele sufleteşti cu anevoie ies la iveală, nu e uşor să schimbi sufletele, să le subţiezi, să le transformi, să le aduci la o viaţă nouă, una întru Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, „Lumină a lumii şi lumină a vieţii”. Cu toată greutatea şi dificultatea aspectului pastoral, uneori chiar cu sacrificii şi renunţări personale şi familiale, am încercat, m-am străduit, m-am pregătit de fiecare dată când era nevoie.

Nu ştiu cât am reuşit, poate numai Dumnezeu ştie şi cu siguranţă ştiu şi simt credincioşii pe care-i slujesc, prin prezenţa lor la Sfânta Biserică în duminici şi sărbători şi nu numai, încât nu de puţine ori îi auzeam murmurând „Doamne, bine este nouă să fim aici!”
Toate aceste lucrări au fost binecuvântate de P.S.S.dr. Irineu Bistriţeanul, cu ocazia unei frumoase slujbe arhiereşti pe data de 28 iunie 2009.

Preot paroh, Ioan Nichita

Parohia Josenii Bârgăului, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; construită în anul 1806; cu pictură executată de către pictorii Victor Tistu și Niculae Andronaș; cu un număr de 1700 credincioși; preot paroh Ioan Nichita.
Date biografice: Pr. Ioan Nichita, s-a născut în data de 01.06.1966, în localitatea Uriu, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1987;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 1992.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 04.05.1991, pentru parohia Nimigea de Sus, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până în anul 1996, când a fost transferat la parohia Josenii Bârgăului, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.