Parohia Herina se află la sud de Bistriţa, la cca. 15 km pe şoseau Bistriţa-Târgu Mureş. Este formată din satul Herina şi filia Albeştii Bistriţei. Satul Herina, în trecut, era compus din români greco-catolici, saşi lutherani, evrei şi unguri. Toţi aveau biserici. Biserica romano-catolică s-a distrus şi ungurii au dispărut. Evreii au fost ridicaţi, iar alţii au plecat în străinătate. Saşii au plecat, fie în Austria, fie în Germania.

În prezent, în Herina există români ortodocsi, 17 persoane greco-catolice, 7 persoane lutherani dintre saşi, un ungur şi zece suflete sectare. Biserica actuală există din 1908 şi este în stare bună. Biserica este construită pe cheltuiala credincioşilor. În decursul anilor s-au făcut mai multe reparaţii, atât la interior, cât şi la exterior. Înainte de actuala biserică, a existat una de lemn, care a fost donată la Lechinţa, unde, pe vremea aceea, existau foarte puţini români.

În biserică nu există obiecte de o deosebită valoare. În actualul locaş de cult au slujit următorii preoţi: George Sever, sub păstorirea căruia s-a ridicat biserica; Vasile Sonea; Mihail Călureni; Mihail Bartoş; Mihai Cocus; Viorel Stanciu; Ioan Păcurari.
preot paroh, Ioan Păcurari

Parohia Herina, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1906-1908; cu pictură executată de către pictorul Constantin Bârleanul; cu un număr de 284 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Ioan Păcurari.

Filia Albești, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii Domnului”; construită în anul secolul XV; cumpărată în anul 1981 de la cultul evanghelic a fost adaptată cultului ortodox; biserica nu este pictată.
Date biografice: Pr. Ioan Păcurari, s-a născut în data de 02.09.1959 în localitatea Stupini, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1981;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu, în data de 25.10.1981, pentru parohia Muntele Băișorii, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 21.11.1982, când a fost transferat la parohia Herina cu filia Albeștii Bistriței, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

FILIA ALBEŞTII BISTRIŢEI

Satul Albeştii Bistriţei se află pe un drum lateral de la şoseaua naţională Bistriţa-Târgu Mureş, cca. 3 km de la marginea satului Galaţii Bistriţei. În trecut, satul a fost locuit de saşi, românii aşezându-se mai târziu, la început, ca servitori şi muncitori zilieri. Pentru trebuinţele lor sufleteşti, românii erau serviţi de parohia Neţeni din apropiere, care era greco-catolică. Cu timpul înmulţindu-se, a devenit filie a localităţii Neţeni, în sat construindu-se şi o clopotniţă.

În anul 1935 au adus o biserică de lemn din Lunca Tecii, au adaptat-o şi de atunci au devenit, la început parohie, cu un preot administrator, apoi filie la Dipşa, iar apoi filie a parohiei Herina.
Astăzi, filia este ortodoxă, cu 137 de suflete, în 58 de familii, compuse din localnici, cât şi din coloniştii veniţi mai ales din Munţii Apuseni.

În prezent nu există decât două persoane saşi şi nici un sectar. În această biserică au slujit următorii preoţi: Mihai Bartoş, Mihai Cocoş, Viorel Suciu, Ioan Păcurar.
Nu se găsesc obiecte cu însemnătate deosebită. Tot în Albeştii Bistriţei s-a cumpărat biserica lutherană, care a fost sfinţită în anul 2002. Preot slujitor în ea este Ioan Păcurari.

preot paroh, Ioan Păcurari