Localitatea Dorolea se află în apropiere de munţii Călimani, la o distanţă de 15 km de municipiul Bistriţa.
Înfiinţarea acestei localităţi, după datele cunoscute, ar fi avut loc în jurul anului 1700, când în aceste părţi au venit saşii stabilindu-se aici. Ulterior au început să vină în comunitate şi români care se localizează pe o vale în afara satului, numită „feţe”. La început erau puţini români, ajungând, totuşi, la 25 – 30 de familii, în 1906, an în care, deja prin mare jertfă, încep să-şi construiască biserica. În anul 1908 s-au terminat lucrările, biserica primind hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”. În acel timp, preot slujitor era Victor Mureşan din Iad (azi Livezile), Dorolea fiind filie a acestei parohii.

Biserica veche a fost construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă zincată. În anul 1931 s-a pictat de către Ştefan Rozoş din Dumbrăviţa Becleanului, iar în anul 1966, prin stăruinţa preotului Simeon Cristea şi dărnicia credincioşilor s-a restaurat. Începând cu anul 1961, filia Dorolea a aparţinut de parohia Cuşma, iar din 1995 devine parohie în care este afiliată şi Valea Poienii (Bureauca)

Printre preoţii slujitori amintim pe preotul Adrian Flămând (1929-1940), preotul Nicolae Măierean (1940-1945), preotul Vasile Jeican (1945-1961), preotul Dumitru Munteanu (1961-1963), preotul Simeon Cristea (1963-1969), preotul George Ciherean (1969-1977), preotul Ioan Moldovan (1977-1992).

Întrucât numărul credincioşilor a crescut de la 28 de familii, la 130 de familii şi biserica era mică, neîncăpătoare şi situată la periferia localităţii, s-a considerat oportună cumpărarea Bisericii Evanghelice, în anul 1985. Acest lucru s-a realizat prin strădania şi bunăvoinţa credincioşilor care au avut de plătit 150.000 lei. Suma fiind mare pentru vremea aceea, cu toate eforturile credincioşilor nu s-au putu aduna decât 100.000 lei şi aceştia plătiţi în două rate, iar ajutorul a venit din partea Episcopiei Clujului care a donat diferenţa de bani pentru achiziţionarea bisericii. Situaţia materială a credincioşilor fiind limitată, nu le-a permis întreţinerea a două biserici, fapt pentru care, cea veche a fost vândută credincioşilor din Parohia Raşca – Cluj.

Această decizie a fost luată de către consiliul parohial şi aprobată de Episcopia Clujului, în timpul păstoririi preotului Ioan Moldovan, care a slujit aici între anii 1977-1986, continuând până în anul 1992 în biserica cumpărată de la cultul evanghelic.

În anul 1992 a fost numit paroh a Parohiei Cuşma, filia Dorolea, preotul Cristian Adrian Otvis, care a slujit până în anul 1995, când Dorolea devine parohie de sine stătătoare, la care s-a afiliat şi Valea Poienii, şi a fost numit paroh preotul Iuliu Iustin Şomodean. În acest timp s-a început renovarea bisercii (1999). S-au efectuat reperaţii capitale exterioare şi reparaţii de şarpantă, valoarea acestor lucrări însumând 200 milioane lei. Această sumă a fost donată de saşi, foşti locuitori ai localităţii Dorolea, astăzi cetăţeni germani şi austrieci. De asemenea, contribuţii au venit şi din partea bunilor credincioşi ortodocşi ai parohiei.

Spre sfârşitul anului 1999 este numit ca paroh preotul Dorel Moldovan, în timpul căruia s-au continuat lucrările de finisări interioare şi exterioare, de împrejmuit parcul din faţa bisericii, vopsirea grilajului de fier din jurul bisericii, înzestrarea cu covoare a interiorului.
După finalizarea lucrărilor, în 19 iunie 2000, s-a săvârşit târnosirea Sfântului Lăcaş cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” de către P.S.Vasile Someşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, însoţit de un impresionant sobor de preoţi.
preot paroh, Dorel Moldovan

Parohia Dorolea, având hramul bisericii: „Pogorârea Sfântului Duh”; construită în anul 1300; cumpărată în anul 1985 de la cultul evanghelic a fost adaptată cultului ortodox; cu pictură executată de către pictorul Ștefan Rozoș; cu un număr de 594 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Dorel Moldovan.
Filia Valea Poienii, având hramul bisericii: “Sfântul Evanghelist Luca”; construită în anul 2004
Date biografice: Pr. Dorel Moldovan, s-a născut în data de 04.01.1970, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 15.09.1994, pentru parohia Orosfaia, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.12.1999, când a fost transferat la parohia Dorolea, în cadrul aceluiași protopopiat.