Istoria bisericii din Chintelnic este strâns legată de istoria satului. Majoritatea evenimentelor petrecute de-a lungul timpului, pe aceste locuri, au fost marcate de prezenţa nemijlocită a Bisericii şi a slujitorilor ei. În ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei, credincioşii de aici au rămas şi au fost dintotdeauna, ortodocşi.

Parohia Chintelnic este aşezată pe terasa I a râului Şieu, pe malul drept, la linia de trecere între Câmpia Transilvaniei şi dealurile Bistriţei Ardelene, pe un loc plan, înconjurat de dealuri, la o distanţă de 18 km de municipiul Bistriţa, la 3 km de centrul de comună Şieu- Măgherus şi la 1.5 km faţă de D.N. 17, care face legătura între Dej şi Vatra Dornei.
Satul Chintelnic este amintit în documetele scrise, începând cu anul 1279. Din variantele numelui localităţii reiese că în anul 1279 se numea Kendtelek, la 1300 Kenteluk, la 1458 Kentheleke, la 1612 Kendteleke, iar românii îi spuneau dintotdeuna Tintelnic Chintelnic, sau chiar Cincelinc.

Organizarea, în secolele al XI-lea şi al XII-lea, a episcopiilor catolice din Transilvania, cu scopul de a spijini consolidarea puterii regale şi expansiunea catolicismului, nu găseste aderenţă şi simpatizanţi în satul Chintelnic, deoarece populaţia de aici era în exclusivitate de origine română şi avea legături vechi şi stabile cu populaţia de pe Valea Şieului, Someşului şi Bârgăului, şi a îmbrăţişat, încă dinainte, credinţa ortodoxă. După statisticile vechi, reiese că în Chintelnic, românii şi-au păstrat credinţa ortodoxă, cu toate vitregiile vremurilor, şi mulţi dintre ei, în decursul istoriei, au fost martirizaţi pentru credinţă, la locul numit Acăstăi, într-o parte mărginaşă din hotarul satului. Este de remarcat faptul că şi după anul 1700, anul în care o parte dintre credincioşii Bisericii Ortodoxe s-au unit cu Roma, credincioşii parohiei Chintelnic au rămas ortodocsi, ca o insulă în mijlocul localităţilor învecinate: Şirioara, Şieu-Cristur, Şieu-Măgherus, Arcalia ş.a., care au fost forţate să treacă la greco-catolicism.

Menţionăm că în anul 1848, la data de 9 iunie, aici, la Chintelnic se naşte viitorul preot, pedagog, protopop Grigore Pletosu, cel care va deveni, peste ani, primul protopop ortodox al Bistriţei şi întâiul dascăl de Limba şi literatura română al poetului George Coşbuc, profesor ilustru al Mitropolitului Nicolae Bălan şi al Patriarhului Elie Miron Cristea. E demnă de remarcat activitatea lui editorială (şi nu numai), prodigioasă în domeniul pedagogiei, filosofiei şi teologiei. Amintim, în acest sens, câteva titluri: Propedeutica filosofică în învăţământul secundar, Retorică şi carte de cetire, Dogmatica ortodoxă. Numele lui e trecut la loc de cinste pe piatra de pisanie a Catredalei Mitropolitane din Sibiu.
În anul 1907 s-a terminat construcţia noului locaş de închinare, început în anul 1904, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Lucrarea a fost efectuată de maestrul Moldovan din Beclean sub păstorirea preotului Alexandru Rusu. În 1934 s-au executat stranele din lemn. Biserica nu este încă pictată, ci numai zugrăvită, iar pe pereţi avea atârnate icoane pictate pe lemn şi pânză. Stilul de construcţie este romanic.

La ridicarea bisericii au existat neîntelegeri între credincioşi, cu privire la locul de amplasare a construcţiei. Referitor la aceste neîntelegeri este o bogată corespondenţă între Consiliul parohial şi protopopul Grigore Pletosu, păstrată la Ahivele Statului –Filiala Bistriţa. Singurul loc pictat în biserică era iconostasul, lucrat pe pânză, de un pictor austriac necunoscut, pictura fiind executată în stil neobizantin. De abia în anul 1990 s-a executat în terasit exteriorul bisericii, iar pictura din interior a fost realizată în ,,tempera grassa” de către pictorul Ioan Mureşan din Cluj, între anii 1991-1992, sub păstorirea preotului Dănuţ Pintea. Tot sub păstorirea lui a avut loc sfinţirea bisericii, la acest eveniment participând P.S.dr. Irineu Pop Bistriţeanul.

Din anul 1994 preot al satului Chintelnic a devenit părintele Ioan Pintea. Sub păstorirea lui s-au realizat o serie de obiective bisericeşti şi comunitare. Amintim câteva dintre acestea, şi anume: reparaţii la biserică, casa parohială, amenajarea gardului la cimitir, reparaţia drumului din localitate, introducerea gazului în biserică şi în casa parohială, fondarea corului bisericii; De asemenea, a fost ridicat un monument în memoria protopopului Grigore Pletosu, lucrare a sculptorului Maxim Dumitraş, s-a editat o carte despre viaţa şi opera acestuia etc.

Un eveniment major în viaţa parohiei a fost cel din anul 1999, când în fruntea a peste 60 de preoţi, Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu al Clujului, a resfinţit biserica. În anul 2007 s-au împlinit 100 de ani de la zidirea actualei biserici. Cu această ocazie s-a ridicat, la iniţiativa preotului paroh şi cu ajutorul Consiliului Local al Comunei Şieu Măgherus, un impunător Monument al Eroilor, operă a sculptorului Anton Tănase, sfinţit cu ocazia Centenarului de către P.S. Ioan Selejanul, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene şi a miilor de credincioşi.

S-a tipărit sub îngrijirea profesorului Emil Mariaşiu, a învăţătoarei Nastasia Mariaşiu şi a profesorului drd. Nicolae Băciuţ (fiu al satului) cartea: Centenarul Bisericii ortodoxe din Chintelnic. Tot în anul 2007, ca urmare a dorinţei credincioşilor din Podirei, cu sprijinul substanţial al domnului Doru Ghinet, pe terenul oferit de familia Alexandru Cotuţ, prin contribuţia credincioşilor din Chintelnic, Podirei, a Consiliului Local Şieu Măgherus şi sub grija preotului Ioan Pintea, s-a purces la ridicarea unui nou locaş de cult ortodox cu hramul Buna Vestire.
În biserica din Chintelnic au slujit Liturghia Arhierească alţi doi ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe, păstraţi cu sfinţenie în inimile credincioşilor de aici: I.P.S. Serafim al Germaniei şi Europei Occidentale şi P.S. Ioan Selejanul al Harghitei şi Covasnei.

De-a lungul anilor, au ostenit în această parohie cu deosebită râvnă ca preoţi parohi: preotul Vasile Sigmirean, preotul Nicolae Rusu, preotul Alexandru Rusu, preotul Alexandru Boieriu, preotul Grigore Căilean, preotul Valer Cândea, preotul Ion Orăsanu, preotul Vasile Ursucaş, preotul Dănuţ Pintea, preotul Ioan Pintea. Actualmente, preot paroh este Prea Cucernicul părinte Grigore Linul, care păstoreşte parohia din 1 februarie 2009.

Sub păstorirea lui s-au realizat o serie de obiective bisericeşti, dintre care amintim: înlocuirea pardoselii din biserică şi, totodată, realizarea încălzirii prin pardoseală, reparaţii la anexele gospodăreşti (turnat beton în toate încăperile, refacerea integrală a bucătăriei de vară), precum şi modernizarea parterului casei parohiale. Tot sub păstorirea actualului paroh s-a finalizat biserica din filia Podirei, care a fost sfinţită de către P.S.dr. Irineu Bistriţeanul, la data de 26 iulie 2009.

Repere istorice ample despre parohia Chintelnic şi despre protopopul Grigore Pletosu pot fi găsite în cele două cărţi : Pro Memoria. Preot Protopop Grigore Pletosu, Editura Aletheya, Bistriţa, 1999 şi Centenarul Bisericii Ortodoxe Chintelnic 1907-2007, Editura Nico, Tg. Mureş, 2007, precum şi în revista Renaşterea, anul XXI, nr. 12/2010.

Preot paroh, Grigore Linul

Parohia Chintelnic, având hramul bisericii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”; construită în anul 1907; cu un număr de 720 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Grigore Linu.
Filia Podirei, având hramul bisericii: „Buna Vestire”; construită în anul 2007.
Date biografice: Pr.Grigore Linu, s-a născut în data de 06.03.1977, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția 2000.
Hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în data de 12.12.2002, pentru parohia Escu, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.02.2009, când a fost transferat la parohia Chintelnic, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.