Satul Bârla este atestat documentar din anul 1319, într-o diplomă a regelui Carol Robert. Acesta donează mai multe moşii de pe Valea Şieului, între care şi Bârla, magistratului Simion, fiul lui Mihai, comite de Somlacu Mare şi Caraş pentru serviciile aduse în slujba regelui.

Până în anul 1826, toţi locuitorii satului erau de credinţă ortodoxă. Între anii 1826 – 1948 în Bârla existau două biserici, una ortodoxă şi una greco-catolică. Astăzi locuitorii satului sunt în totalitate români, de credinţă ortodoxă. Biserica actuală, cu hramul “Cuvioasa Parascheva”, a fost construită în anul 1902 de către credincioşii fostei parohii Greco-catolice, care reprezentau 50% din populaţia satului, în timpul păstoririi preotului Ioan Timariu. A fost sfinţită în anul 1904 de episcopul locului.

Biserica este construită din piatră şi cărămidă, în decursul anilor făcându-se reparaţiile de întreţinere care se impuneau. În urma unor reparaţii mai ample, făcute între anii 1956-1958, la data de 8 noiembrie 1958 este resfinţită de P.S. Teofil Herineanu Episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, prin purtarea de grijă a preotului Ioan Fonogea.

Şirul preoţilor care au slujit la Bârla se poate reconstitui pe baza actelor existente la Arhivele Naţionale doar de la anul 1826: Pentru Parohia Ortodoxă: preotul Teodor Câmpan, 1826 – 1838; preotul Pavel Şuteu, 1838 – 1851; preotul Eremia Şuteu, 1851 – 1871; preotul Grigore Popovici, 1871 – 1874; preotul Ioan Născu, 1874 – 1884; preotul Grigore Popovici, 1884 – 1887; preotul David Rusu, 1887 – 1889; preotul Vasile Născu, 1889 – 1948.

Pentru Parohia Greco-Catolică: preotul Nechita Teic, 1926 – 1873; preotul Matei Hales, 1873 – 1891; preotul Ioan Timariu, 1891 – 1947; preotul Alexandru Cocean, 1947 – 1949.
Din anul 1949, după reîntregirea Bisericii şi până în anul 1982, păstoreşte preotul Ioan Fonogea, după care urmează preotul Ioan Dolha 1982 – 1989. Din anul 1989, urmează preotul Vasile Cherhaţ până în anul 2000.

În data de 6 septembrie 1988, are loc resfinţirea Bisericii de către P.S.dr. Irineu Bistriţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu P.C. protopop Viorel Stanciu. Din martie 2000, cârma duhovnicească a parohiei este încredinţată preotului Ştefan Borodi, care păstoreşte până în anul 2009. În cursul anului 2007 se ridică Monumentul Eroilor din Bârla, eroi căzuţi în cele două războaie mondiale.

Slujba de sfinţire a avut loc pe 16 septembrie 2007, fiind oficiată de P.S. dr. Irineu Bistriţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi, cu participarea autorităţilor locale şi centrale.
Din februarie 2009, cârma duhovnicească a parohiei este încredinţată preotului paroh Vaida Valerian care păstoreşte până în prezent.
preot paroh, Vaida Valerian

Satul Sântioana

Vechimea satului se pierde în negura istoriei. Biserica actuală, cu hramul “Cuvioasa Parascheva” este aşezată pe o ridicătură de pământ din mijlocul satului şi a fost zidită pe locul unei alte biserici din lemn, a cărei existenţă este menţionată încă de la începuturile secolului al XVII-lea. Documentele istorice fac menţiunea despre o mănăstire existentă în hotarele Sântioanei, în locul numit “Spinoasa”, dispărută în anul 1700.

Biserica s-a zidit, din piatră şi cărămidă, în anii 1904 – 1905, prin jerfelnicia bunilor credincioşi din parohie, preot fiind Ciril Dumbravă. A fost sfinţită în anul 1905 de către episcopul locului. În anii 1937 – 1938 se fac reparaţii la biserică şi se resfinţeşte, prin grija şi strădania preotului Teodor Bindea.

Şirul preoţilor care au slujit în această parohie îi putem reconstitui pe baza actelor din arhiva parohială, doar din anul 1875, când este menţionat preotul Matei Hales, fiu al satului, care păstoreşte până în anul 1899. Urmează, apoi, preotul Ioan Mihăilaş, 1899 – 1902; preotul. Ciril Dumbravă, 1902 – 1906; preotul Iuliu Pop, 1906 – 1919; preotul Teodor Bindea, 1919 – 1949; preotul Ioan Fonogea, 1949 – 1982; preotul Ioan Dolha, 1982 – 1989; preotul Vasile Cherhaţ, 1989 – 2000; preotul Ştefan Borodi, între anii 2000 – 2009; preotul Vaida Valerian, din 2009 şi până în prezent.

Reparaţii mai ample s-au făcut în timpul păstoririi preotului Vasile Cherhaţ, când s-a pictat biserica în interior, în tehnica frescă, a fost înlocuit iconostasul şi vechiul mobilier, iar în data de 12 octombrie 1997 are loc resfinţirea bisericii de către P.S. dr. Irineu Bistriţeanul. În anul 2004, se ridică, în apropierea bisericii, Monumentul Eroilor din cele două războaie mondiale, sfinţit în ziua de 3 octombrie de către P.S. Vasile Someşanul, înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu P.C. protopop Alexandru Vidican.
Astăzi, parohia – Sântioana, numără 735 suflete, toţi români de credinţă ortodoxă.

Parohia Bârla, având hramul bisericii: “Sfânta Cuvioasa Paraschiva”; construită în anii 1905-1906; cu pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 775 credincioși, împreună cu filia; preot paroh Teodor Mihai Vântu.
Filia Sântioana, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasa Paraschiva”; construită în anii 1904-1905; cu pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion Seserman.

Date biografice: Pr. Teodor Mihai Vântu, s-a născut în data de 06.11.1986, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii:
-Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2007;
-Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2011.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 15.12.2012, pentru parohia Bârla, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.