Istoria Bisericii Ortodoxe este plină de sfinţi tămăduitori, doctori, câţiva fără de arginţi, vindecători, care în numele lui Iisus Hristos, au curmat, prin harul lor, felurite boli şi suferinţe.
Printre aceştia Sfinţii Făcători de Minuni şi Doctori fără Arginţi Cosma şi Damian, bărbaţi virtuoşi şi drepţi, educaţi şi formaţi ca doctori, care au primit în dar harul vindecării trupurilor şi sufletelor bolnave, prin puterea rugăciunii. Ei vindecau chiar şi animale. Din iubire curată faţă de semeni, aceştia nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos care a spus: „În dar aţi luat, în dar să daţi” (Mt. 10:8). Faima Sfinţilor Cosma şi Damian s-a răspândit în toată regiunea şi oamenii i-au numit doctori fără de arginţi.

Printr-o ciudată coincidenţă a sorţii, într-o toamnă târzie din anul 2005, în ziua în care Biserica Ortodoxă îi comemora pe Doctorii cei Fără de Arginţi, P.S. Episcop Vicar Vasile Someşanul sfinţea locul unde, în câţiva ani, a fost înălţată una dintre cele mai frumoase biserici în stil brâncovenesc din municipiu. Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Sfântului Duh, s-a pus piatra de temelie la această biserică cu hramul „Sfinţii doctori fără de arginţi” din curtea Spitalului Judeţean de Pneumo-Ftiziologie din Bistriţa, în data de 21 septembrie 2005, de către P.S. Vasile Someşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, părintelui protopop Alexandru Vidican, prof. dr. Mircea- Gelu Buta, directorul spitalului, a numeroşi preoţi aflaţi în mijlocul poporului preacredincios.

Acest lăcaş de cult, construit întru slava lui Dumnezeu, se doreşte a completa lucrarea de vindecare trupească cu lucrarea de vindecare şi întărire duhovnicească, de îngrijire în duh creştin a omului aflat în suferinţă. „Asistându-l pe omul bolnav cu gândul la Dumnezeu, spiritualitatea se îmbogăţeşte, se înnobilează, pentru că în acele momente reuşeşti să-ţi limpezeşti filozofia vieţii şi să-ţi fortifici credinţa. Medicul creştin poate astfel să-L mărturisească pe Dumnezeu prin mijlocirea artei sale şi să-i facă pe bolnavi să-i urmeze pilda, rugându-se împreună cu el ca să-l lumineze Dumnezeu în munca sa, iar când tratamentele dau roade şi bolnavul se vindecă, să dea laolaltă slavă lui Dumnezeu.” (Mircea-Gelu Buta).

Construcţia şi amenajarea acestei biserici este rodul jertfelniciei colective a prea bunilor noştri credincioşi, domnii Gavril Chiş şi Mihai Naghiu, a domnului Şerban Niţoiu, cel care a conceput arhitectura în stil românesc, a sculptorului Ion Radu din Unirea şi a pictorului Răzvan Pruneanu din Gherla, care au realizat iconostasul. Pictura, în tehnica tempera, este opera maeştrilor Adriana şi Horia Indolean din Gherla (2009-2010). Mobilierul (băncile) a fost confecţionat la atelierul domnului inginer Chiş Gavril. Strana şi tetrapoadele pentru icoane au fost realizate prin donaţiile credincioşilor, care frecventează acest sfânt locaş.

Ca preot de caritate, părintele Viorel Pop a pus o părticică de suflet la înzestrarea acestui sfânt locaş cu cele trebuincioase slujirii, iar prin ofrandele credincioşilor s-a realizat un „Sion al rugăciunii”. Oricine va trece pragul acestei „mirese a lui Hristos” va găsi linişte sufletească, lumină, binecuvântare şi vindecare de la Dumnezeu.
Biserica Ortodoxă „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian” este deschisă tuturor creştinilor, deoarece ea împărtăşeşte din „lumina lumii” şi „nu se aprinde făclia spre a fi pusă sub obroc, ci în sfeşnic ca să lumineze tuturor…” (Mt. 5,14-15)

Într-adevăr, iată o lucrare care sperăm că îi va întări sufleteşte pe cei ce o folosesc, iar spiritul astfel fecundat, va fecunda materia. Şi astfel legându-se existenţa de spirit, de existenţa în eternitate putem să ne creăm propria noastră nemurire.
Înscrie, Doamne, în Cartea Vieţii pe toţi ostenitorii, donatorii, binefăcătorii şi închinătorii acestui sfânt lăcaş.

Biserica Spitalului TBC Bistrița, având hramul bisericii: „Sfinții Doctori fără de Arginți Cosma și Damian”; construită în anii 2005-2008; cu pictură executată de către pictorul Indolean Horea; preot Lucian Viorel Pop.
Date biografice: Pr. Lucian Viorel Pop, s-a născut în data de 09.06.1960, în satul Corni, comuna Bicaz, jud. Maramureș.
Studii:
-Liceul de artă „George Coșbuc” din Baia Mare, promoția 1979;
-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 1984.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, în data de 13.07.1990, pentru parohia Borsec, protopopiatul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, unde a activat până la data de 29.06.1995, când a fost transferat la parohia Teiuș III, protopopiatul Blaj, jud. Alba.

Începînd cu data de 01.08.1997, a fost transferat la parohia Șieu Odorhei, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.04.2006 când a plecat în Italia la Parohia Canicatti – Sicilia.

A stat aici până la data de 01.07.2006, când a revenit în țară ca preot îmbisericit la parohia Bistrița – “Sfânta Treime”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Din data de 01.09.2008, a fost numit ca preot de caritate la Spitalul TBC – Bistrița, în cadrul aceluiași protopopiat.